MAB LIAB UA POJ VAJ (Queenship of Mary)

Hnub nco txog niam Mab Liab ua Poj Vaj yog Vaj Qhia Pis Us tim 12 tsa nyob hauv xyoo 1955. Thaum chiv thawj mas Koom Txoos muab hnub tim 31 lub 5 hlis ua hnub nco txog niam Mab Liab ua Poj Vaj tab sis tom qab rooj ncauj lus Vas Tis Kas 2 tas, Koom Txoos muab hloov los rau xya hnub tom qab Mab Liab mus saum Ntuj, yog ncaj rau hnub tim 22 lub 8 hli ntuj.

Tos Koom Txoos nco txog Mab Liab ua Poj Vaj vim tias ‘Mab Liab yog tus tsis lo neeg lub keeb txhaum, nws raug nqa mus saum Ntuj tag nrho lub cev thiab tus plig, Mab Liab sawv ntawm nws Leej Tub sab xis. Li ntawd, Mab Liab thiaj yog ntiaj teb neeg tus Poj Vaj.’

Vaj Qhia Pis Us tim 12 hais tias “Nyob hauv hnub nco txog Mab Liab ua Poj Vaj mas peb yuav cev ntiaj teb neeg rau niam Mab Liab tus siab ntshiab, kom niam Mab Liab pab ntiaj teb neeg hauv kev txom nyem, thov niam Mab Liab ua lub teeb kaj tib neeg hauv qhov tsaus ntuj, thov niam Mab Liab nplij neeg lub siab hauv kev quaj ntsuag.”

Leej Ntshiab As Mes Des Oos hauv Los Xaas kuj hais txog niam Mab Liab tias “Tsim nyog niam Mab Liab yuav ua Poj Vaj vim nws Leej Tub coj hauj lwm cawm tas ntiaj teb neeg.”

Cov lus cav txog niam Mab Liab tsis yog muaj nyob hauv tiam neeg tom qab no xwb, nyob hauv txheej thaud los cov ntseeg txog Yes Xus puav leej cav txog niam Mab Liab vim niam Mab Liab yog Huab Tais Yes Xus niam, niam Mab Liab ua ib tug piv txwv zoo rau lawv taug thiab niam Mab Liab tau nrog nraim lawv tsis tseg.

Muaj ib zaug Vaj Qhia Pis Us tim 9 (1846-1878) tau zeem tseeb tias “Huab Tais Tswv Ntuj tsa niam Mab Liab nyob siab duas cov Tshiab thiab tsoom Leej Ntshiab, niam Mab Liab nyob ntawm nws Leej Tub sab xis. Niam Mab Liab cov lus thov muaj hwj chim tshaj tas lwm cov lus thov, thiab niam Mab Liab tau txais raws li nws thov.”

Add new comment

13 + 5 =