LEEJ NTSHIAB XIS MOOS THIAB YUS DAS

Leej Ntshiab Xis Moos thiab Leej Ntshiab Yus Das

Hnub tim 28 lub 10 hli, hwm Leej Ntshiab Xis Moos thiab Leej Ntshiab Yus Das uas yog Yes Xus Thwj Tim.

 

Xis Moos yog ib tug nyob hauv Yes Xus 12 tug Thwj Tim. Nyob hauv Mas Tais thiab Mas Kos ntawv Moo Zoo hu nws ua “Tus hlub nws haiv neeg”. Vim ntau zaus lawv kheev kheev hu nws yuam kev xws li lwm tus thiab lawv xav tias nws yog Leej Ntshiab Xis Moos Pob Zeb. Lo lus Xis Moos yog los ntawm xeem lus Hes Las los. Tos lawv hu nws ua tus hlub nws haiv neeg, vim nws yog ib tug His Xas Lais uas hwm Tswv Ntuj zoo thiab muaj Tswv Ntuj ua tus pov hwm. Lawv coj raws li tus mes xias ntawm cov Hes Nplaws. Thiab nws lub siab kub lug hais txog kev tiv cov Los Mas. Xis Moos tau mus tshaj Tswv Ntuj Lo Lus nrog Leej Ntshiab Yus Das txog Paws Xias. Nyob ntawd nws tau tshaj lub Moo Zoo thiab txaus siab rau luag xuas kaw los kaw nws tuag. Nws yeem tuag kom tau ua tim khawv. Vim li ntawd qhov peb pom tseeb tias yog Xis Moos, mas yog ib rab kaw thiab phau Ntawv Ntshiab. Rab kaw thiab phau Ntawv Ntshiab zeem tseeb txog nws txoj kev ua tim khawv.

Yus Das yog ib tug nyob hauv Yes Xus 12 leeg Thwj Tim. Yuav pom hais txog Yus Das nyob hauv Lus Kas ntawv Moo Zoo thiab ntawv Hauj Lwm. Yus Das yog Yas Kos tus tub. Tab sis muaj lwm phau ntawv Moo Zoo hu Yus Das ua Thas Des As, yog nyob hauv Mas Kos ntawv Moo Zoo thiab Mas Tais ntawv Moo Zoo. Tos luag hu Yus Das ua Thas Des As, yog vim Mas Tais thiab Mas Kos xav hu Yus Das lub npe kom txhob thooj li lwm tus nyob hauv ntawv Moo Zoo. Yus Das Kas Lis Yaus tsis yog Yas Kos tus tub Yus Das. Lub npe Thas Des As, yog los ntawm xeem lus As Las Mais. Leej Ntshiab Thas Des As yog Niam Mab Liab thiab Yos Xes cov xeeb ntxwv. Yog Yes Xus ib tug txheeb kwv tij. Nws yog Leej Ntshiab Yas Kos tus kwv. Leej Ntshiab Thas Des As tau mus tshaj lub Moo Zoo txog cov teb chaws Paws Xias. Qhov kawg nws raug luag xuas hmuv nkaug nws tuag ua Yes Xus tim khawv. Vim li ntawd, Leej Ntshiab Thas Des As daim duab uas peb pom, yog tuav ib rab hmuv uas muaj ib rab taus. Yog qhov zeem tseeb tias yog tau tuag ua Yes Xus tim khawv.

Nyob rau lub zim txwv no, Leej Ntshiab Yus Das yog tus Leej Ntshiab pov hwm cov neeg tag kev cia siab.

Add new comment

2 + 14 =