LEEJ NTSHIAB VIS XOOS (St. Vincent Ferrer)

Leej Ntshiab Vis Xoos yug xyoo 1350 hauv Xyis Pas Yas teb. thaum 19 xyoos, Vis Xoos txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj.

Nyob rau caij ntawd, Koom Txoos sab hnub poob faib ua 2 pab: ib pab nyob Fab Kis teb, muaj Vaj Qhia Nkes Mees Xya ua tus tswj; lwm pab nyob Los Mas, muaj Vaj Qhia Us Npas Rau ua tus tswj.

Ces Txiv Plig Vis Xoos coj cov ntseeg hauv Xyis Pas Yas teb mus koom nrog lub Koom Txoos nyob Fab Kis teb.

Txiv Plig Vis Xoos nquag tshaj Tswv Ntuj Lus kom sawv daws hloov siab tshiab thiab nyiam ua hauj lwm them txim txhaum, mas sawv daws thiaj tsis raug txiav txim zaum kawg.

Txiv Plig Vis Xoos xav kom lub Koom Txoos rov sib haum xeeb, nws thiaj thov ua tus cev lus kom ob pab rov sib sau ua ke nyob hauv tib lub Koom Txoos, tiam sis Txiv Plig Vis Xoos tuag ua ntej lub Koom Txoos rov los sib sau ua ke.

Add new comment

3 + 1 =