LEEJ NTSHIAB AS TOOS (St. Anthony of Padua)

As Toos yug los nyob hauv lub nroog Lis Npos, nyob Pos Tws Nkas teb (Potugal). Nws txiv yog ib tug neeg nplua nuj heev, thiab nws txiv xav txhawb nqa kom lub neej pem suab tau ua ib tug nom loj thiab muaj suab npe. Tab sis As Toos nyiam ua neeg me thiab coj lub neej pluag xws li Yes Xus. As Toos thiaj txiav txim siab mus ua Txiv Plig nyob hauv lub Koom Haum Leej Ntshiab Aus Nkus Tis Nus. Nws tau yees pom 5 tug tim khawv nyob hauv lub Koom Haum Txiv Plig Fas Ntshis Kus, ces nws thiaj txiav txim siab mus nyob hauv lub Koom Haum Fas Ntshis Kus. Nws yog ib tug txawj nthuav Ntawv Ntshiab kawg. Nws raug xa mus tshaj Ntuj Lus nyob txhua txhia lub nroog. Nws tau ua kom ntau txhiab leej neeg tig los yuav lub siab tshiab thiab nws tau tiv cov Hes Tis nyob Is Tas Lias teb. Nyob Fab Kis teb, As Toos tau qhuab qhia cov neeg ntseeg kom sawv daws txawj ua ib co neeg coj ncaj thiab siab dawb huv. Muaj ib hnub yog thaum As Toos tab tom zaum teev Ntuj nyob ib leeg ntsiag to, tus me nyuam Yes Xus yees tawm los rau nws pom xyeem thiab tus me nyuam Yes Xus xuas tes los khawm nws caj dab, hnia nws. Yog vim As Toos tau txuag nws tus kheej kom ntshiab huv tas mus li. 32 xyoos tom qab nws tuag lawm, mas nws lub cev raug luag khawb coj rov mus rau lub nroog Pas Tuas. Nws lub cev lwj tag, tab sis nws tus nplaig tsis lwj thiab tshiab khiv li thaum nws tseem muaj txoj sia nyob.

Add new comment

2 + 0 =