LEEJ NTSHIAB AS THAS NAS (St. Athanasius of Alexandria)

Tim 2 lub 5 hlis hwm Leej Ntshiab As Thas Nas hauv As Les Xas Nrias.
Leej Ntshiab As Thas Nas yug xyoo 296. Nws niam nws txiv yog neeg ntseeg Ntuj, ces nws tau txais lub Cim Ntxuav thaum nws tseem yau. As Thas Nas yog neeg qig taub. Thaum nws txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj tas, mas nws mus nrog tus Tswv Qhia hauv lub nroog As Les Xas Nrias nyob.
Xyoo 325 hauv lub nroog Nis Xes As, muaj ib co Tswv Qhia sib sau ua lub Rooj Ncauj Lus. Txiv Plig As Thas Nas kuj nrog lawv sab laj thiab. Thaum ntawd, cov Tswv Qhia sib koom siab sau ib zaj teev Ntuj hu ua : “Kuv ntseeg txog Tswv Ntuj.” Yog zaj ntseeg uas tsoom ntseeg tseem siv los txog lub zim txwv no.
Hauv zaj teev Ntuj kuv ntseeg txog Tswv Ntuj ntawd, muaj ob qib lus tseem ceeb xws li :
Ib. Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj tseem Leej Tub yug los ua neeg xws li peb tsoom neeg.
Ob. Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj yog tseem Tswv Ntuj, vim nws muaj hwj chim loj sib npaug li Huab Tais Leej Txiv.
Tos uas cov Tswv Qhia tau tshaj 2 qib lus no, yog vim lawv xav qhia qhov tseeb rau cov Txiv Plig uas lawv ntseeg As Lis Yus zaj tswv yim hais tias tus tseem Tswv Ntuj, mas kawg yog Huab Tais Leej Txiv tib leeg xwb. Hos Huab Tais Yes Xus, mas nws tsuas yog ib tug neeg muaj lub siab ntshiab dawb huv xws li ib tug neeg xwb, nws tsis yog Tswv Ntuj. Hais txog Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas nws yog ib lub zog uas Huab Tais Leej Txiv xa tuaj pab tsoom neeg nyob ntiaj teb no xwb, Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis yog Tswv Ntuj.
Thaum ntawd, Txiv Plig As Thas Nas koom nrog tas tsoom Tswv Qhia ua lub Rooj Ncauj Lus nyob Nis Kas Yas. Mas nws hais tias As Lis Yus yuam kev loj kawg. Ces sawv daws qhuas txog Txiv Plig As Thas Nas, vim tias Txiv Plig As Thas Nas thoob tsib thiab nws kub siab nthuav kev ntseeg rau cov ntseeg.
Xyoo 328, Txiv Plig As Thas Nas muaj hnub nyoog 32 xyoos. Nws yog ib tug Leej Choj tseem hluas. Tsis kav, cov Tswv Qhia tsa nws ua tus Tswv Qhia  saib lub Ceeb Koom Txoos hauv lub nroog As Les Xas Nrias. Nws yuav ua Tswv Qhia  45 xyoo, mus txog  xyoo 373 uas yog lub caij nws tas sim neej.
Txij xyoo 328 mus txog xyoo 335, Tswv Qhia As Thas Nas kub siab mus xyuas cov ntseeg nyob hauv nws lub Ceeb Koom Txoos. Nws nyiam mus tsham cov Txiv Plig thiab cov Leej Tij uas lawv mus ua tej pab Txiv Twj Cuab nyob Hais Nkws Tos qab teb. Tswv Qhia As Thas Nas tau mus nyob hli puav nrog tus txiv twj cuab As Nthos Nyus. As Thas Nas sau ib phau ntawv piav txog As Nthos Nyus lub neej. As Nthos Nyus yog thawj tug neeg ntseeg txog Yes Xus tau qhib txoj kev ua Txiv Twj Cuab nyob twm zeej. As Nthos Nyus nyob ua neej txog 106 xyoo ces nws sau laus.
Tas lub caij Tswv Qhia As Thas Nas saib lub Ceeb Koom Txoos nyob As Les Xas Nrias nws raug ntau yam kev ntxhov siab, vim nws sau tej phau ntawv tiv As Lis Yus.
Muaj tej tus Tswv Qhia thiab ib cov Txiv Plig uas lawv npuab As Lis Yus zaj tswv yim, ces lawv thov kom tus Tuam Vaj Los Mas muab Tswv Qhia As Thas Nas tshem tawm. Ces txij xyoo 335 txog xyoo 366 Tswv Qhia As Thas Nas thiaj raug tus Vaj muab txim rau nws. Tus Tuam Vaj Los Mas npuab As Lis Yus zaj tswv yim, nws hiam Tswv Qhia As Thas Nas ib ntus ntev li 17 xyoo. Tus Vaj Los Mas ntiab As Thas Nas kom tawm mus nyob pej kum teb 4 zaug, As Thas Nas rov los nyob As Les Xas Nrias 4 zaug.
Xyoo 365 tus Vaj xav ntiab Tswv Qhia As Thas Nas zaum 5, tab sis tsoom pej xeem nyob As Les Xas Nrias nyiam As Thas Nas ces tus Vaj Los Mas ntshai ntiab As Thas Nas zaum tim tsib.
As Thas Nas sau ntau phau ntawv nthuav kev ntseeg thiab ntuas cov neeg ntseeg.
Xyoo 373 Tswv Qhia As Thas Nas thiaj tas sim neej. Nws lub hnub nyoog yog 78 xyoo.

Add new comment

4 + 1 =