LEEJ NTSHIAB NPLES NKIS (St. Brygitte of Sweden)

Nples Nkis yog ib tug ntxhais vaj nyob Xws Ves Lis teb. Tom qab nws yuav txiv tag, mas nws yog ib tug poj niam 8 leej me nyuam thiab nto npe kawg. Nws muab siab rau ua tib zoo qhuab qhia nws cov me nyuam xws li ib leeg niam zoo. 
Nples Nkis tus ntxhais tim 2 hu ua Khas Lis. Khas Lis tau ua ib tug Leej Ntshiab uas nto npe heev, yog Leej Ntshiab Khas Thaws Lis Nas ntawm Xws Ves Lis teb. 
Nples Nkis yog ib tug Leej Phauj nyob hauv lub Koom Haum Fas Ntshis Kus txheej 3. Nws tau muab tag nws sim neej ua poj ntsuam los ua hauj lwm rau lub Koom Txoos. Nws tau tsa ib pab Leej Phauj nyob Vas Tes Nas, kom tau pab txhawb cov neeg ntseeg tej siab ntsws. 
24 xyoos kawg ntawm nws lub neej, nws tau nyob Los Mas thiab ua hauj lwm nrhiav kev ncaj ncees thiab txuag xyoob ntoo. Nws ua ib co hauj lwm zoo tos txais Vaj Qhia rov ntawm Fab Kis teb los. Kev vam txog Leej Ntshiab Nples Nkis los thov Ntuj. 
(1) Peb yuav zoo siab kwv ntoo cuam raws li peb qhov peev xwm. Vim ntoo cuam yog yam yuav pab kom peb tau mus txog txoj sia nyob mus li. 
(2) Thaum ntiaj teb tsis muaj kev ncaj ncees thiab pib piam sij, mas sawv daws yuav sib pab tawm dag zog los mus txuag txhua yam nyob hauv ntiaj teb no kom zoo tuaj. 
(3) Thov kom ib tsoom poj ntsuam ua siab loj siab dav muab lawv tus kheej ua hauj lwm pab lub Koom Txoos. 

 

Add new comment

8 + 12 =