LEEJ NTSHIAB NPES NPES TUAS THIAB LEEJ NTSHIAB FES LIS XIS TIS (St. Perpetua and Felicity)

Npes Npes Tuas yog ib tug ntxhais nom nyob hauv Av Fis Kas Peb. Npes Npes Tuas niam yog ib tus neeg ntseeg Yes Xus hos nws txiv teev pej kum dab. Npes Npes Tuas txiv yuam Npes Npes Tuas kom thim kev ntseeg tab sis nws tsis kam thim, Npes Npes Tuas hais tias “Txiv! Koj ntsia lub twj no, peb puas yuav hu lwm lub npe rau tau? Yeej tsis tau! Ntawm kuv los zoo ib yam li ntawd, kuv yuav hu kuv ua lwm yam tsis tau; tsuas hu kuv tau tias tus neeg ntseeg Tswv Ntuj xwb.”

Ces nws txiv muab nws ntes kaw.

Npes Npes Tuas hais tias thaum nws raug kaw mas yog ib lub caij nws ntshai heev vim nyob kem tsev loj faj mas sov sov thiab nws ntxhov siab txog nws tus me nyuam mos. Npes Npes Tuas thov kom coj nws me nyuam tuaj nrog nws nyob hauv tsev loj faj ces nws siab thiaj nqig. Txij ntawd los lub tsev loj faj thiaj zoo xws lis yog nws lub tsev.

Npes Npes Tuas tuag thaum xyoo 203, nws muaj 22 xyoos.

Hais txog Fes Lis Xis Tis mas nws yog Npes Npes Tuas ib tus ntxhais qhev raug ntes kaw hauv tsev loj faj ib yam nkaus, nws raug ntes kaw thaum tab tom muaj ib plab me nyuam. Fes Lis Xis Tis raug tua ua tim khawv xws li lwm tus nyob hauv Av Fis Kas Pej.

Add new comment

11 + 2 =