LEEJ NTSHIAB MAS THIAS (St. Matthias)

Mas Thias yog ib tus ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus kev sawv rov los. Thaum Yus Das Kas Lis Yaus tuag lawm, cov Thwj Tim thiaj xaiv Mas Thias los ua Hauv Paus Xa Lus. Nyob hauv Ntawv Hauj Lwm sau tias : Lub caij ntawd, muaj ze ntawm 120 leej tuaj sib txoos ua ke. Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab hais tias “Kwv tij sawv daws, cov lus uas Leej Ntuj Plig kom sau rau hauv Ntawv Ntshiab yuav tsum tshwm sim tuaj. Yus Das yog ib tug nyob hauv peb. Yes Xus faib ib txog hauj lwm xws li peb txoj rau nws ua. Tab sis tus neeg ntawd muab tus nqi uas tau ntawm nws lub siab tsis ncaj, mus muas ib thaj av. Nws thiaj poob rau hauv pem teb, taub hau ua ntej, yav nruab nrab tawg rhe, nws tej plab hnyuv dhia tas. Vim li ntawd cov neeg uas tau nrog peb ua ke tas lub caij Huab Tais Yes Xus nrog peb mus mus los los, txij hnub Zam ua kab ke ntxuav los txog hnub uas Ntuj nqa nws hauv peb mus lawd, mas yuav tsum muaj ib tug hauv cov neeg ntawd los nrog peb ua tim khawv txog nws txoj kev sawv rov los.”
Ces lawv coj tau ob leeg los, lawv thov Ntuj, lawv rho ntawv, txoj hmoo los raug Mas Thias. Lawv thiaj muab nws los ntxiv rau pab Kaum Ib leeg Hauv Paus Xa Lus. (HL 1 : 15-26)
Thaum Mas Thias raug xaiv ua Hauv Paus Xa Lus lawm, nws siv nws txoj sia los tshaj lub Moo Zoo nyob rau Yus Dias, Kas Pas Dos Xias, Hais Nkaws Tos thiab Es Thias Pias.
Mas Thias ntuas sawv daws kom kub siab txwv tus kheej kom txhob poob rau ntiaj teb txoj kev ntxias kev ntshaw.
Xyoo 80, Mas Thias raug cov Yus Das muab pob zeb txawb thiab muab taus txiav caj dab, ces Mas Thias thiaj tuag.

 

Add new comment

6 + 9 =