LEEJ NTSHIAB MAS TAS (St. Martha)

Mas Tas yog Las Ntxas Los tus muam hlob thiab yog Mab Liab tus niam laus. Lawv yog cov neeg nyob hauv lub zos Npes Tas Nias, thiab lawv yog ib yim neeg Huab Tais Yes Xus nyiam mus tsham heev. Thaum Huab Tais Yes Xus mus tsham lawv, mas Mas Tas muab siab rau tos txais Yes Xus xws li ib tug qhua tseem ceeb heev. Mas Tas yog ib tug neeg nquag, nws nyiam ua hauj lwm tsis so. Muaj 3 yam ua rau peb ntsia pom tias ; Mas Tas yog ib tug neeg nyiam nyob ntsiag to, nws xav ntau thiab nyiam yws Mab Liab. Yam li peb hnov nyob hauv Ntawv Ntshiab hais tias Mas Tas rau siab ntso ua hauj lwm thiab tos txais Huab Tais Yes Xus, ua ub ua no kom tau tos txais Huab Tais Yes Xus zoo. Mas Tas yws kom Huab Tais Yes Xus hais Mab Liab los pab nws ua hauj lwm, vim Mab Liab zaum mloog Huab Tais Yes Xus xwb. Tab sis Huab Tais Yes Xus hais tias : Mab Liab xaiv tau yam zoo lawm. Huab Tais Yes Xus hais li no, kuj yog vim neeg zoo sab hauv zoo dua zoo sab nraud. (LK 10 : 38 – 42)
Thaum Las Ntxas Los mob, Mas Tas thiab Mab Liab nkawd tso neeg mus hu Yes Xus tuaj. Thaum Yes Xus tuaj txog, mas Las Ntxas Los twb tuag lawm. Mas Tas khiav mus cuag Yes Xus thiab nws ntseeg Yes Xus. 
Cov lus Mas Tas thiab Huab Tais Yes Xus sib tham, yog cov lus nyob hauv ib zaj nyeem ua lub Cim Ntxuav lub Caij Hla. Lub Koom Txoos kuj muab cov lus no coj mus ua ib sob lus sib tham nyob hauv kev pam tuag thiab. (Z 11 : 1 – 44)
Rooj mov nyob Npes Tas Nias, thaum Mas Tas tab tom txhab zaub mov, Mab Liab muab tshuaj tsw qab los ntxuav Yes Xus ko taw thiab xuas nws cov plaub hau los so. Pom tseeb tias Mas Tas cov hauj lwm mas ua thawj hlo ntawm Yes Xus pluas mov kawg. Txhua yam uas peb nyeem thiab pom los no.
Leej Ntshiab Mas Tas yog ib tug piv txwv zoo rau cov poj niam nquag ua hauj lwm, thiab nws yog tus tuav pov hwm cov niam tsev. Yuav vam txog Leej Ntshiab Mas Tas los pab thov Ntuj li no :
(1) Thov kom Leej Ntshiab Mas Tas pab peb ua neeg siab loj siab dav, thiab paub txais tos Huab Tais Yes Xus nyob hauv peb cov kwv tij.
(2) Thov kom peb txawj pab luag tej, thaum lub caij luag vam khom txog peb. Yog peb pab luag tej, mas zoo ib yam li peb tab tom pab Huab Tais Yes Xus.
(3) Kom peb txawj muab siab rau ua tej yam zoo uas yog tawm hauv peb lub siab tuaj, thiab txawj ua lub ntsej muag luag ntxhi. 
(4) Thov Tswv Ntuj nqes los saib peb tej vaj tse thiab so nyob nrog peb.

 

Add new comment

1 + 1 =