LEEJ NTSHIAB MAS TAIS (St. Matthew, Apostles and Gospel)

Leej Ntshiab Mas Tais los sis tus luag hu kam ua ‘Les Vis’, raws li Mas Kos thiab Lus Kas sau nyob hauv ntawv Moo Zoo, mas nws yog ib tug nom sau se Los Mas nyob hauv lub nroog Kas Fas Naus.
Nws lub qub npe yog xeem lus Hes Nplaws. (MK.2 : 14) Lub npe Mas Tais, yog txhais tias : “Tswv Ntuj tus neeg”.
Nyob hauv Ntawv Ntshiab sau tseg tias : muaj ib hnub Mas Tais tab tom zaum ntawm nws lub rooj sau se, Yes Xus hais rau nws tias : Koj raws kuv mus ! Ces tam sim ntawd Mas Tais sawv tsees, nws raws Yes Xus mus. (MT.9 : 9)
Mas Tais caw Yes Xus mus nrog nws cov phooj ywg sau se noj mov hauv nws tsev, ces cov Fas Lis Xais thiaj hais rau Yes Xus cov thwj tim tias vim li cas lawv tus Xib Hwb hos koom rooj mov nrog cov neeg txhaum. Yes Xus thiaj hais rau sawv daws tias : Tsis yog cov neeg noj qab nyob zoo yuav vam txog kws kho mob, tsuas yog cov neeg mob thiaj vam txog. (MT.9:12)
Tom qab Yes Xus sawv rov los thiab nce mus saum ntuj, mas Mas Tais tau sau nws phau ntawv Moo Zoo. Qhia kom cov His Xas Lais ntseeg tias : Huab Tais Yes Xus yog tus ntxuav tib neeg cov txhaum, nws yog tus tseem leej tib neeg tiag.
Mas Tais tsis yog ib tus neeg sau se xwb, tseem yog ib tug paub Ntawv Ntshiab  zoo hauj sim, Mas Tais sau tias Ntuj Ceeb Tsheej zoo li ib tug tswv tsev uas rho tau tej yam qub thiab tej yam tshiab hauv nws lub cuab tam los. (MT.13:52) Mas Tais tseem zeem tseeb tias Yes Xus yog tus Mes Xias uas ib tsoom Yus Das tos nrhwv raws li Ntawv Cog Qub Lus sau txog.
Mas Tais tau tshaj lub Moo Zoo rau cov His Xas Lais 15 xyoos, ces nws raug lawv muab taus txiav nws caj dab. Mas Tais nto npe tias ‘Tus Thwj Tim ntawm Es Thias Pias.’

Add new comment

7 + 9 =