LEEJ NTSHIAB MAB LIAB MAS NTAS LAS (St. Mary Magdalena)

Mab Liab Mas Ntas Las tus uas sawv daws hu nws ua : ‘Tus poj niam muaj txhaum’. 
Mab Liab Mas Ntas Las yog Las Ntxas Los tus muam, nws muaj ib tus niam laus yog Mas Tas.
Mab Liab Mas Ntas Las yog ib tus ntxhais zoo nkauj thiab muab hlob tab sis tom qab nws ntsib Huab Tais Yes Xus lawm nws tu siab rau nws cov txhaum, nws thiaj mus koom rooj mov Xis Moos npaj thiab caw sawv daws tuaj noj. Huab Tais Yes Xus kuj raug caw tuaj thiab. 
Nyob ntawd, Mab Liab Mas Ntas Las muab tshuaj tsw qab los ntxuav Huab Tais Yes Xus ko taw thiab nws xuas nws cov plaub hau los so nyob ntawm ib zeej tsoom xub ntiag. Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau Xis Moos tias : “Kuv tuaj txog koj lub tsev, tab sis koj tsis tau hliv dej ntxuav kuv ko taw li. Tus poj niam no muab nws cov tshuaj tsw qab los ntxuav kuv ko taw, xuas nws cov plaub hau los so kuv ko taw. Nws cov txhaum daws tas lawm, vim nws nyiam kuv.” 
Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau tus poj niam ntawd nyob ntawm ib zeej tsoom xub ntiag tias : “Koj cov txhaum daws tas lawm, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. Koj rov mus nyob kaj siab lug mog !” (LK 7 : 36 – 50)
Lus Kas tau sau txog Mab Liab Mas Ntas Las tias thaum Huab Tais Yes Xus mus hauv Mas Tas thiab Mab Liab tsev, Mab Liab Mas Ntas Las zaum ntawm Huab Tais Yes Xus ko taw mloog Huab Tais Yes Xus hais lus. Mas Tas yws Mab Liab rau Huab Tais Yes Xus vim Mab Liab tsis pab nws ua dej num tos txais Huab Tais Yes Xus. Tab sis Huab Tais Yes Xus teb rau Mas Tas tias : Mab Liab xaiv tau qhov zoo tshaj, yuav tsis txhob muab tshem tawm ntawm nws. (LK.10:38-42) Tos Huab Tais Yes Xus hais li vim Mab Liab tso txhua yam tseg tig los nrhiav Huab Tais Yes Xus ua ntej.
Mab Liab Mas Ntas Las tus neeg muaj txhaum no, yog tus thaum Huab Tais Yes Xus raug ntsia nyob saum Ntoo Cuam, mas nws nyob ntawm ib sab nplij Niam Mab Liab. 
Thaum Huab Tais Yes Xus sawv rov qab los, mas Mab Liab Mas Ntas Las yog thawj tus tau pom.
Mab Liab Mas Ntas Las tau ua lub neej nyob hauv txoj kev txhaum, tab sis nws hloov siab los yuav lub siab tshiab thiab ua zoo mus txog hnub nws tuag.
Peb thov Leej Ntshiab Mab Liab pub lub siab ruaj nreb rau peb tso peb cov txhaum pov tseg thiab tig los coj lub neej nyob hauv Huab Tais Yes Xus mus li.

 

Add new comment

14 + 4 =