LEEJ NTSHIAB HIS LAS LIS (St. Hilary of Poitiers)

His Las Lis yug hauv ib yim neeg ntseeg tias muaj ntau tus Tswv Ntuj, tab sis nws nyiam nyeem Ntawv Ntshiab, ces nws thiaj tig los yuav siab tshiab ntseeg tias tsuas muaj tib tug Tswv Ntuj xwb. Leej Ntshiab His Las Lis tawm tsam cov ntseeg As Lis Yus ces nws thiaj raug xa mus nrauj zoo rau teb chaws suab puam hauv As Xias Me. Tom qab His Las Lis rov los txog nws lub teb chaws, nws rov qab sawv ntuas cov ntseeg As Lis Yus kom hloov siab tshiab los ntseeg qhov tseeb.

Leej Ntshiab His Las Lis sau phau ntawv hais txog Peb Leeg Huab Tais, phau ntawv nthuav cov Nkauj Paj Nruag, thiab lwm phau ntawv nthuav Ntawv Ntshiab.

Add new comment

5 + 10 =