LEEJ NTSHIAB AS FOOS XOS (St. Alfonso de Ligure)

Leej Ntshiab As Foos Xos yog tus tsim lub Koom Haum Tus Cawm Seej.
As Foos Xos yug nyob hauv ib yim neeg muaj suab npe, nyob hauv lub nroog Nas Pos Lis, nyob Is Tas Lias teb, xyoo 1699.
Thaum nws muaj 19 xyoos, mas nws kawm tiav kws txoj cai, ces nws pib ua kws lij choj hais plaub ntug. Nws ua ib tug kws lij choj nrov thiab nto npe nyob hauv lub nroog Nas Pos Lis (City of Napoli). Nws hais ib rooj plaub ntug tsis tiav, ces nws thiaj hloov nws lub neej. Nws nrhiav lwm txoj kev nto npe zoo dua.
As Foos Xos txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj thaum nws muaj 30 xyoo. Tas tsoom neeg ntseeg qhuas tias nws yog ib tug neeg txawj nthuav ntawv Ntshiab kawg.
Nws tau sau ntau phau ntawv thiab nws rub cov Txiv Plig los ua ib pab tsim lub Koom Haum hu ua “Tus Cawm Seej” los cav txog Yes Xus txoj kev txhiv neeg. Lawv lub Koom Haum yog qhia kev ntseeg thiab txhawb dej siab rau cov neeg tsis muaj kev cia siab. Lawv tshaj Ntuj Lus rau cov neeg txom nyem nyob nruab liaj nruab teb.
As Foos Xos raug xaiv ua Tswv Qhia thiab ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus zoo heev. Nws tsim tej phau nkauj teev Ntuj, sau tej phau ntawv qhia neeg ua neej thiab ntau phau ntawv qhia kev ntseeg, ces nws lub lub zog pib ntaug.
Nws tau tawm ntawm kev ua Tswv Qhia, vim nws mob tes taw vwm thiab mus tsis taus kev. As Foos Xos tuag thaum nws hnub nyoog muaj 91 xyoos. Nws tau lub npe tias : “Tus Leej Choj daws txhaum.”

Add new comment

16 + 1 =