LEEJ NTSHIAB DOS MIS NIS XAS VIS OS (St. Dominic Savio)

Tim 9 lub 3 hlis, hwm Leej Ntshiab Dos Mis Nis, Xas Vis Os (Saint Dominic Savio).Yog txij xyoo 1842 txog xyoo 1857.
Dos Mis Nis yug nyob hauv lub nroog Lis Vas, nyob Is Tas Lias teb, xyoo 1842. Thaum Dos Mis Nis hnub nyoog muaj 5 xyoos, mas nws twb xyaum paub txog kev pab lub thaj txi Ntuj lawm. Nws yog ib tug tub kawm nyob hauv lub tsev kawm uas Txiv Plig Zam Npos Kos ua tus txhim tsa. Cov xib hwb qhia ntawv thiab cov tub kawm nyiam thiab hwm Dos Mis Nis, vim nws yog ib tug tub kawm coj tau zoo, nws nquag, nws kiab (Lom zem)  thiab ntseeg siab tau. Thaum nws muaj 12 xyoos, nws tau cev nws tus kheej tuaj nrog Txiv Plig Zam Npos Kos nyob. Nws tau hais rau Txiv Plig Zam tias nws xav ua ib tug Txiv Plig. Tas cov tub ntxhais hluas uas nrog Txiv Plig Zam nyob, mas Dos Mis Nis siab ncaj tshaj, siab zoo tshaj. Nyob hauv Dos Mis Nis phau ntawv cim xwm niaj hnub, mas nws tau sau cov lus no tseg :
Kuv yuav nquag mus daws txhaum thiab txais lub Cim Yug.
Kuv yuav hwm hnub kuv yuam yog hnub Ntshiab.
Thov muab Huab Tais Yes Xus thiab Niam Mab Liab ua txheeb phooj ywg.
Txaus siab tuag zoo dua ua txhuam.
Dos Mis Nis tuag thaum nws muaj 15 xyoos. Ua ntej nws yuav tuag nws hais ib lo lus tias : “Kuv tau pom ib yam zoo nkauj tas nrho.”

 

Add new comment

2 + 0 =