LEEJ NTSHIAB CHAS NPOS LOS MES OS (St. Charles Borromeo)

LN. Chas Npos Los Mes Os

Hnub tim 4 lub 11 hlis hwm Leej Ntshiab Chas Npos Los Mes Os.

Chas Npos Los Mes Os yug nyob hauv cuab yim neej nplua nuj muaj suab npe thiab yog Vaj Qhia Pis Os tim 4 tus xeeb ntxwv. Thaum yau mas Chas Npos Los Mes Os tau kawm kev ntseeg nrog Vaj Qhia Nkes Nkos Lis tim 13. Thaum Chas Npos Los Mes Os muaj hnub nyoog 21 xyoos, nws tau ua kws lij choj. Tom qab nws tus tij laug tau tas sim neej, mas nws thiaj txiav siab txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj thiab txog thaum muaj 25 xyoos Vaj Qhias Pis Os tim 4 thiaj tsa nws ua Tswv Qhia saib xyuas Cheeb Koom Txoos Mis Laas.

Tswv Qhia Chas Npos Los Mes Os yog ib tus Leej Choj tseem ceeb nyob hauv rooj ncauj lus Tees (Council of Trent) uas cov Tswv Qhia sib sau sab laj ntev txog 10 xyoo thiaj tiav.

Tswv Qhia Chas Npos Los Mes Os xam pom tias lub Koom Txoos tawg ua Kav Tos Liv thiab Plos Tes Taas mas vim cov Leej Choj tsis muaj kev ntseeg zoo; yog li nws thiaj tsa tsev kawm Leej Choj tshiab.

Xyoo 1576 Tswv Qhia Chas Npos Los Mes Os tau muab nws suab npe, nyiaj txiag thiab lub hwj chim tso pov tseg. Nws muab nws cov cuab tam los pab cov neeg raug mob nkees thiab txhim tsa chaw teev Ntuj, tsev kho mob thiab tsev kawm ntawv ntau lub los pab cov neeg txom nyem hauv Cheeb Koom Txoos Mis Laas.

Lub caij ntawd, cov kws kho mob khiav tawm hauv nroog mus nyob deb cov neeg mob, tab sis Tswv Qhia Chas Npos Los Mes Os tsis tso lawv tseg, nws nrog lawv nyob thiab nrhiav nyiaj los muas zaub mov yug cov neeg mob ib hnub li rau caug txhiab leeg.

Yog vim nws muab nws txoj sia los tsob hwb cov neeg mob nkees mas thiaj ua rau nws tas sim neej rau hnub tim 3 lub 11 hlis xyoo 584, nws muaj hnub nyoog 46 xyoo.

Add new comment

7 + 6 =