HWM YES XUS TUS NTOO CUAM

Xyoo 326 Leej Ntshiab Hes Les Nas tuaj mus rau Yes Lus Xas Les; nws pom tus Ntoo Cuam luag muab Huab Tais Yes Xus ntsia. Leej Ntshiab Hes Les Nas thiaj kom cov peeb zeej coj ib feem mus cia hauv Los Mas hos ib feem cia nyob hauv Yes Lus Xas Les.
Xyoo 613 tus vaj kav Pes Xis tuaj txog lub tsheej Yes Lus Xas Les thiaj tau coj Yes Xus tus Ntoo Cuam feem no mus rau Pes Xis teb. Kaum plaub xyoos tom qab tus vaj Hes Las Nkes Os thiaj mus txeeb rov los cia rau saum roob Kos Kos Tas.
Thaum lawv ua hmoov hwm Yes Xus tus Ntoo Cuam saum roob Kos Kos Tas, mas muaj ib pab neeg tuag sawv rov los, muaj 4 tus neeg tuag ceg rov mus kev tau, 10 tus neeg mob ruas rov huv tuaj, 15 tus neeg dig muag rov pom kev, thiab cov neeg raug dab mob nkees rov zoo.
Kab ke hwm Yes Xus tus Ntoo Cuam muaj lub ntsiab qhia txog ‘kev muaj yeej’, vim tus Ntoo Cuam yog Huab Tais Yes Xus txoj sia. Peb yuav pom tias Leej Ntshiab Paj Lug tau sau zeem tseeb tseg cia li no : Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis cia nws lub hwj chim Tswv Ntuj rau luag hawm : nws muab nws lub hwj chim hle. Nws yeem ua ib tug qhev, nws yug los ua neeg xws li ib tsoom neeg. Luag pom nws tus yam ntxwv yog yam ntxwv tib neeg. 
Nws txo nws qis : nws tuaj yeem mloog Ntuj lus mus txog qhov tuag, thiab tseem xaiv txoj kev tuag saum ntoo cuam. Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab. Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. 
Li ntawd, tus twg hnov tuav txog Yes Xus lub npe, tsis hais nyob saum cov txheej ntuj, los nyob ntiaj teb no, los nyob nruab yeeb, mas tus ntawd cia li txhos caug hawm. Txhua xeem lus yuav tsum cav tias Yes Xus Pleev yog Huab Tais : Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj muaj koob meej nto moo lug.
Txhais tias Yes Xus tus Ntoo Cuam yog lub cim qhia txog Huab Tais Yes Xus kev mloog Leej Txiv, Huab Tais Yes Xus xaiv kev tuag yam txom nyem tshaj plaws nyob saum tus Ntoo Cuam. Li ntawd, Nto Cuam thiaj yog tas puas tsav yam Huab Tais Yes Xus tau qhia thiab ua kom tiav raws li Leej Txiv Tswv Ntuj Lo Lus.
Vim Ntoo Cuam yog kev muaj yeej, mas thaum Ntoo Cuam raug tsa siab thiaj yog Huab Tais Yes Xus sawv rov los, nws los pub txoj sia rau sawv daws nyob hauv Leej Ntuj Plig.
Tsis tas li, Ntoo Cuam tseem yog Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev nyiam, yog kev txom nyem lub txiaj ntsim, yog Huab Tais Yes Xus kev txo nws lub hwj chim, yog kev zam txim, yog kev cawm neeg, thiab yog txoj sia.
Thaum peb hwm Yes Xus tus Ntoo Cuam, mas peb yuav ras txog Huab Tais Yes Xus kev tuag kom tau txhiv peb txoj sia.

 

Add new comment

2 + 9 =