YES XUS NAS XAS LES TUS YAM NTXWV

(1). Ua neeg pluag txom nyem.
Huab Tais Yes Xus yug los nyob nruab nrab hauv cov neeg pluag thiab loj hlob nyob hauv cov neeg pluag. Huab Tais Yes Xus nrog cov neeg hauv zej zog sib koom siab, nws tshaj lub Moo Zoo hais txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Nws tshaj Tswv Ntuj Cov Lus yug cov neeg pluag tej siab ntsws.
(2). Nquag teev Ntuj.
Huab Tais Yes Xus tau siv sij hawm ntau kawg los teev Ntuj thiab nyob ntsiag to. Nws teev Ntuj nyob hauv tej nras liaj, saum roob thiab hauv hav suab puam. Yog ib tug piv txwv tias npuab Tswv Ntuj, tus Tswv Ntuj uas Huab Tais Yes Xus hu ua Txiv.
(3). Sib cog phooj ywg.
Huab Tais Yes Xus yog ib tug neeg tsis muab hlob, nws ua neeg me, nws nrog cov neeg zej zog sib haum xeeb thiab ua phooj ywg. Huab Tais Yes Xus hais rau nws cov Thwj Tim tias : “Kuv tsis hu nej ua kuv cov tub txib, tab sis kuv hu nej ua kuv cov phooj ywg.”
(4). Tos txais thiab ua zoo rau cov poj niam.
Huab Tais Yes Xus hwm cov poj niam, ces nws muaj cov phooj ywg poj niam thiab txiv neej. Nyob hauv Lus Kas ntawv Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus mus xyuas Mab Liab thiab Mas Thas. Muaj coob leej poj niam raws Yes Xus qab mus qhov txhia chaw thiab lawv muab lawv lub cuab tam los pab lwm tus. Lawv nrog Huab Tais Yes Xus thiab raws Huab Tais Yes Xus txog hnub nws raug ntsia nyob saum Ntoo Cuam.
(5). Khuv leej.
Huab Tais Yes Xus hlub thiab khuv leej cov neeg pluag txom nyem, cov neeg muaj mob. Vim li ntawd, ib zeej tsoom neeg thiaj ntxub Yes Xus. Huab Tais Yes Xus raug luag hiam, raug luag nplawm thiab nws nyiaj kev txom nyem. Huab Tais Yes Xus pom cov neeg muaj mob, mas nws khuv leej lawv, nws hlub lawv. Thiab Huab Tais Yes Xus tau kho kom lawv tus mob zoo hlo. Huab Tais Yes Xus muaj peev xwm thiab tab meeg ntsib ib zeej tsoom. (MT 14 : 14)
(6). Huab Tais Yes Xus tsis ntshai kev phem thiab neeg lub hwj chim.
Huab Tais Yes Xus tsis ntshai xyav cov Fas Lis Xais lub moo uas hais lus mos lus muag ntxias dag luag tej. Huab Tais Yes Xus thuam cov Fas Lis Xais uas coj txoj cai nruj sab nraum daim tawv. Vim lawv tsis muaj kev khuv leej neeg thiab lawv tsis coj ncaj.
(7). Ua neeg nyob vim luag tej.
Huab Tais Yes Xus ua neeg nyob tsis yog vim nws tus kheej, tab sis nws ua neeg nyob vim luag tej. Nws khuv leej neeg, nws hlub tas ib zeej tsoom neeg muaj mob thiab pluag txom nyem. Huab Tais Yes Xus pub kev hlub rau lwm tus. Cov neeg pluag txom nyem, cov neeg qaug zog tag kev cia siab thiab cov neeg raug tso tseg, Huab Tais Yes Xus ua tus hlub lawv.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 8 =