Txoj kev ntseeg lub hauv puas hauv ntsis loj tshaj plaws yog dab tsi?

Txoj kev ntseeg lub hauv puas hauv ntsis loj tshaj plaws yog dab tsi?

Peb txoj kev ntseeg lub hauv paus hauv ntsis los lus English our main mystery of faith yog txoj kev ntseeg txog Huab Tais Peb Leej. Muaj Tswv Ntuj ib leej xwb uas qhia rau peb paub tias Tswv Ntuj muaj peb leej yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig. Kuv xav qhia li no xwb.

Add new comment

2 + 14 =