TUS NTSEEG TSUAS MUAJ IB TXOG KEV XWB.

Muaj ib txhia tseem to taub yuam kev hais tias cov ntseeg nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv mas tseem mus ua tau neeb kho nyob sab nraud, los puas pab luag tej ua dab ua qhua teev dab los tau tib si tsis txhaum li. Mas thiaj ua rau ntau leej ntau tus tsis sib to taub txog qhov tseeb. Vim li peb Zoo Tswv Zov Yaj thiaj muab Leej Tsob Hwb Lauj Vam Thaiv phau ntawv ‘UA NEEG NTSEEG MUS RAWS TXOJ KEV TSEEM CEEB’ no los nthuav rau sawv daws kom paub tseeb txog qhov ntawd.
Nco ntsoov tias peb muaj ob txhais taw cia mus kev tiag, tab sis tsuas yog mus ib txog kev xwb; yus yuav ib txhij siv yus ob txhais taw kom mus ob txoj kev ua ke mas tsis tau ib zaug li. Yus xav ua lub neej zwm rau ob tug tswv mas tsis tau, yus yuav tsum zwm rau ib tug xwb thiaj tau. (LK.16:13)
‘Kev teev Ntuj’ thiab ‘kev teev Dab’ los ib yam li ntawd, yog yus txiav txim siab teev Ntuj mas yus tsuas teev Ntuj ib tug xwb, vim Tswv Ntuj thawj lo qhia rau peb coj yog lo lus tias : Koj yuav teev Huab Tais Ntuj ib tug xwb. Yog li no mas thiaj qhia rau peb paub tseeb tias tsis txhob muab kev teev Dab los xyaw rau kev teev Ntuj, vim yuav tsis zoo rau yus tus kheej hnub kawg ntawm yus lub neej.

Add new comment

1 + 5 =