Tswv Ntuj yog leej twg?

Tswv Ntuj yog leej twg?

Tswv Ntuj qhia nws tus kheej rau tib neeg tias “kuv yog tus kuv yuav yog” los “kuv yog tus nyob.”

Thiab nws qhia rau peb tias Nws yog kev nyiam kev hlub thiab qhov tseeb. Leej twg muaj kev nyiam kev hlub thiab qhov tseeb hauv lub siab lub ntsws, kuj muaj txoj sia, muaj Tswv Ntuj nyob nws.

 

Add new comment

12 + 3 =