TSWV NTUJ COV LUS NYOB HAUV TXOJ KEV UA IB TUG NEEG NTSEEG (2)

“Tus twg tsis paub Ntawv Ntshiab, mas zoo li nws tsis paub Tswv Ntuj.” 
-LN. Yes Loos-

Thaum tiam 6 yuav tas, Vaj Qhia Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis hais tias : cov neeg ntseeg thiab tas lub Koom Txoos yuav sib pab tshaj thiab to taub txog Tswv Ntuj cov Lus kom ntau dua qub. Leej Ntshiab Zam tau hais rau cov tub tshaj Ntuj Lus tias : muaj qee leej hais tias kuv tsis yog ib tug Txiv Plig los sis Leej Phauj, vim kuv muaj poj niam me nyuam, kuv yuav tau muab siab rau saib xyuas poj niam me nyuam thiab vaj tsev. Lo lus no yog ib lo lus uas rhuav tag txhua yam, vim nws xav tias kev nyeem Ntawv Ntshiab yog Txiv Plig ntiag tug, tab sis qhov tiag tiag mas nws yog tus ntshaw Tswv Ntuj Lo Lus tshaj cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj. Yog ib qho txaus khuv xim heev uas yav tag los cov tub tshaj Ntuj Lus ua zoo li cov me nyuam yaus, lawv nyiam kawm kev ntseeg xwb lawv tsis tau muab siab rau txog kev nyeem Ntawv Ntshiab lawv lub siab tsis npuab Ntawv Ntshiab. Leej Ntshiab Yes Loos tau ib tseg tias : “Tus twg tsis paub Ntawv Ntshiab, mas zoo li nws tsis paub Tswv Ntuj.”
Ntawv Ntshiab tsis yog muaj nqis rau qee leej neeg xwb, tsis yog muab ntau phau ntawv los sib sau ua ke rau sawv daws nyeem. Tab sis Ntawv Ntshiab yog txoj cai thiab qhov tsim nyog paub ntawm Tswv Ntuj cov me nyuam uas raug hu kom lawv los sib sau kawm thiab mloog Tswv Ntuj cov Lus, yog cov uas lawv lees txais Tswv Ntuj Lo Lus tiag tiag. Yuav muab Ntawv Ntshiab coj mus tso rau ib pawg neeg twg tsis tau, vim Ntawv Ntshiab yog tas sawv daws ntiag tug thiab yog cov uas sib tawg ua sab ua sua thiaj xav tau. Tswv Ntuj cov Lus yog sau tas cov neeg muaj kev ntseeg zoo kom los sib koom nrog Tswv Ntuj ua ib tug. Khuv xim uas cov neeg ntseeg feem coob tsis paub Ntawv Ntshiab zoo, vim Ntawv Ntshiab yog ib phau ntawv uas luam tawm ntau tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb no. Tab sis muaj qee zaus Ntawv Ntshiab raug neeg muab tso tseg cia nyob nrog plua tshauv, tsheej xyoo tsis muaj neeg mus muab los nthuav nyeem. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj caw kom peb cov ntseeg txhua tus tuav Ntawv Ntshiab txhua hnub, kom tau yug peb txoj kev thov Ntuj.
Tsim nyog peb yuav paub siv cov Nkauj Paj Nruag nyob hauv cov kab ke tseem ceeb uas peb teev Ntuj. Vim cov Nkauj Paj Nruag pab peb nco txog txhua yam teeb meem tshwm sim ntawm peb ib tug dhau ib tug. Peb thiaj yuav vam txog phau Ntawv Ntshiab los pab peb nco ntsoov txog Tswv Ntuj cov Lus yog qhov pom kev ntawm peb lub neej. Ces Tswv Ntuj cov Lus yuav deev peb lub siab kom peb txawj ua tim khawv txog Tswv Ntuj txoj kev hlub. Txawj pab cov neeg tshaib nqhis txog Tswv Ntuj Lo Lus. Vim li no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj thov kom peb cov neeg ntseeg nco ntsoov txog zaj hais txog tus nplua nuj thiab Las Ntxas Los.
Thov caw kom cov neeg ntseeg muab siab rau thiab npuab phau Ntawv Ntshiab, nquag nyeem Ntawv Ntshiab los pab peb lub siab nyob hauv txoj kev ua neeg. Yog peb hwm thiab nyiam Ntawv Ntshiab, mas Ntawv Ntshiab yuav yog qhov chaw vam khom ntawm peb lub neej thiab txoj sia. Tab sis qhov no yog ib txoj kev uas yuav siv sij hawm ntev heev, uas ib tug neeg twg yuav muab siab rau hwm Ntawv Ntshiab thiab to taub txog. Tus neeg uas tau txais Tswv Ntuj Lo Lus txhua txhia hnub, mas nws txawj coj nws tus kheej kom haum rau tiam neeg nws tau ntsib, ib yam li Huab Tais Yes Xus tau ua tag los. 

 

Add new comment

3 + 0 =