Tib neeg yuav teb Tswv Ntuj lo lus hu nws zoo li cas ?

Tib neeg yuav teb Tswv Ntuj lo lus hu nws zoo li cas?

Tib neeg yuav teb Tswv Ntuj lo lus hu nws ntawm txoj kev ntseeg. Txoj kev ntseeg yog dab tsi? Ntseeg leej twg?

Kev ntseeg muaj lub ntsiab tias peb ntseeg txog Tswv Ntuj, tsis yog lwm tus los lwm yam. Peb ntseeg txog Tswv Ntuj thiab peb tso siab rau Tswv Ntuj tag siab tag ntsws. Peb ntseeg txog Tswv Ntuj lub suab hauv lub Moo Zoo, hauv lub thaj txi ntuj.

Add new comment

1 + 10 =