Thaum twg Tswv Ntuj nrog tib neeg hais lus ?

5. When did God speak to man?

Thaum twg Tswv Ntuj nrog tib neeg hais lus?

Ntawv Ntshiab qhia peb tias Tswv Ntuj nrog Abramham thiab nws cov xeeb leej xeeb ntxwv hais lus. Ntixv mus Tswv Ntuj xa Nws tus tub los Leej Tub tuaj nrog tib neeg hais lus. Tswv Ntuj tus kheej nrog tib neeg hais lus huav Yes Xus. Nws yog Tswv Ntuj. Nws cov lus yog Tswv Ntuj cov lus thiab. Niaj hnub no hauv Ntuj lub Moo Zoo, nws kuj hais lus rau peb sawv daws thiab.

Add new comment

2 + 3 =