Peb puas yuav tsum ntseeg thiaj tau txais kev cawm ?

Peb puas yuav tsum ntseeg thiaj tau txais kev cawm?

Yog kawg! Peb yuav tsum ntseeg thiaj tau txais kev cawm ntawm Tswv Ntuj.

Tiag tiag, nyob niaj teb no muaj ntau txoj kev teev hawm, tab sis peb ntseeg tias muaj Tswv Ntuj ib leej uas muaj hwj huam hwj chim tag nrho thiab yog tus tsim lub ntuj lub teb tag nrho ib puas tsav yam. Vim li ntawd, peb yuav tsum ntseeg txog Tswv Ntuj thiaj tau txais kev cawm.

Add new comment

2 + 14 =