Peb muaj kev sib fim txog Huab Tais Peb Leeg zoo li cas?

Peb muaj kev sib fim txog Huab Tais Peb Leeg zoo li cas?

Peb muaj kev sib fim txog Huab Tais Peb Leej thaum peb txais lub Cim Ntxuav. Peb txais lub Cim Ntxuav ntawm kev tuav Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig lub npe. Thiab thaum peb ua Ntoo Cuam lub Cim peb kuj nco qab tias peb yog ib tug neeg ntseeg txog Tswv Ntuj thiab peb nco txog thaum peb txais lub Cim Ntxuam thiab kev sib fim txog Huab Tais Peb Leej uas yog Tswv Ntuj ib Leej xwb uas peb cov ntseeg Catholic ntseeg txog.

Kuv xav teb li no xwb.

Add new comment

10 + 9 =