NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 9

Nyob hauv nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus ntu 9 no piav txog Yos Xes lub neej li no.
1. Yos Xes piav nws ob zag npau suav rau nws cov tij.
2. Yos Xes cov tij muab Yos Xes muag.
3. Tus nom Hais Nkws Tos tso siab rau Yos Xes.
4. Yos Xes raug kaw hauv tsev loj faj.
5. Yos Xes nyob hauv tsev loj faj, Tswv Ntuj pub kom nws txawj txhais tus Vaj Hais Nkws Tos cov zaj npau suav.

Add new comment

1 + 5 =