NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 7

His Xas Has thiab Yas Kos.
Yas Kos nqa pluas qav mus rau His Xas Has noj, ces His Xas Has foom hmoov zoo rau nws.

Nthuav Ntawv Ntshiab cog qub lus zaj 7 hais txog Has Nplas Has tuag thiab hais txog His Xas Has ob tug tub ntxaib Es Xas Ws thiab Yas Kos. Muaj 5 qib lus li no :
1. His Xas Has thiab Is Mas Es pam Has Nplas Has.
2. His Xas Has tau 2 tug tub ntxaib, yog Es Xas Ws thiab Yas Kos.
3. Es Xas Ws thuam nws txiv cov lus foom hmoov zoo.
4. Yas Kos nyiag txais His Xas Has cov lus foom hmoov zoo.
5. Yas Kos ua npau suav pom tus ntaiv thiab hnov Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau nws.

Add new comment

8 + 6 =