NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 6

Nyob hauv Nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus zaj 6 los yog ntu 6, TP. Nyiaj Pov piav txog 3 qib lus li nram no : 
1. Has Nplas Has yuav muab nws tus tub His Xas Has tua txi Ntuj.
2. Has Nplas Has pam Xas Las.
3. Has Nplas Has xa nws tus tub txib mus nrhiav poj niam rau His Xas Has.
Cov kwv tij, nyob hauv zaj ib, mas Has Nplas Has yuav muab nws tus tub txi Ntuj xws li cov neeg Kas Nas Has ib txwm ua, tab sis Tswv Ntuj haiv neeg tsis ua li ntawd. Tswv Ntuj qhia Has Nplas Has kom muab tsiaj los tua txi Ntuj xwb; kuj zoo li peb Hmoob tua tsiaj ua neeb. Tab sis tom qab Huab Tais Yes Xus nqes los tuag saum Ntoo Cuam txi Leej Txiv lawm, mas peb cov ntseeg thiaj tsis siv tsiaj los tua txi Ntuj lawm, vim Tswv Ntuj tsuas nyiam tib thaj txi Ntuj xwb, yog nws Leej Tub thaj txi Ntuj nyob saum Ntoo Cuam.
Nyob hauv qib 3 mas peb yuav pom tias Tswv Ntuj ua hwj huam pab saib xyuas Tswv Ntuj haiv neeg.

Add new comment

12 + 6 =