NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 5

Nyob hauv TP. Nyiaj Pov cov zaj Nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus ntu 5 yog hais txog tus yawg koob Has Nplas Has toom ob. Nyob hauv ntu no piav txog 4 qib ua ke :
1. Tswv Ntuj cog lus tias Has Nplas Has poj niam yuav xeeb tub.
2. Tswv Ntuj tis npe tshiab rau Has Nplas hu ua 'Has Nplas Has' txhais tias 'Tsoom neeg coob leej txiv.' Thiab tis npe rau Xas Lais tias 'Xas Las' txhais tias 'Cov vaj leej niam.'
3. Tswv Ntuj tuaj xyuas Has Nplas Has nyob Mas Nples.
4. Has Nplas Has thov kom Tswv Ntuj txhob hlawv lub nrog Xos Dos Mas thiab Nkos Mos Las.

Add new comment

8 + 8 =