NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 18

Nyob hauv Txiv Plig Nyiaj Pov zaj nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus ntu 18 yog piav txog ob tus tub tiv thaiv : Zes Des Oos thiab Zes Faws Tas.
Zes Des Oos ua raws Huab Tais Tswv Ntuj siab hos Zes Faws Tas ua raws cov neeg nyob ib ncig hauv Kas Nas Has tus yam ntxwv.

Add new comment

14 + 0 =