NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 10

Nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus ntu 10 yog piav txog Yos Xes zaj kwv huam txuas ntxiv mus li nram no :
6. Fas Las Oos tsa Yos Xes  ua thawj tug nom kav cov qoob loo.
7. Teb chaws tshaib plab.
8. Yos Xes cov tij laug tuaj thov nplej ntawm Yos Xes thawj zaug.
9. Yos Xes cov tij laug tuaj thov nplej ntawm Yos Xes zaum ob.
10. Yos Xes qhia nws cov tij tias nws yog lawv tus kwv.

Yos Xes zaj khwv huam qhia 3 yam rau peb :
1. Tswv Ntuj xav qhia peb tias tej yam xwm phem nyob hauv peb lub neej, mas kuj txawj hloov ua yam xwm zoo.
2. Tswv Ntuj qhia kom peb txawj zam txim rau lwm tus xws li Yos Xes zam rau nws cov tij.
3. Yos Xes txoj kev npo nws cov neeg pab peb kom to taub txog Huab Tais Yes Xus txoj kev cawm ntiaj teb neeg.

Add new comment

10 + 6 =