NTHUAV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (11) : YES XUS HAIS TXOG LUB CAIJ NTIAJ TEB DUA

Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 24: 1-44) Huab Tais Yes Xus hais txog tej xwm yuav tshwm sim tuaj thaum txog lub caij ntiaj teb dua: 1. Ntiaj teb neeg yeej raug xwv txheej mus li, 2. Yuav muaj cov yaj saub cuav, 3. Ntiaj teb neeg yuav ploj mus, 4. Tsuas yog Huab Tais Leej Txiv xwb thiaj paub lub caij ntiaj teb dua, 5. Peb yuav ceev faj mus li.

Add new comment

1 + 5 =