NIAM MAB LIAB YUG (Nativity of the Blessed Virgin Mary)

Nyob hauv Ntawv Ntshiab tsis tau sau piav txog niam Mab Liab tias yug los zoo li cas thiab yug rau lub caij twg. Tiam sis nyob hauv ib phau ntawv hu tias ‘Yas Kos Ntawv Moo Zoo’, yog phau ntawv sau nyob hauv tiam 2 tau sau txog niam Mab Liab tias nws yog Yos As Kis thiab As Nast us ntxhais.

Koom Txoos xaiv ib lub caij los ua hmoov tsuj xeeb niam Mab Liab, mas thiaj suav txij hnub tim 8 lub 12 hlis los ces poob rau tim 8 lub 9 hli, yog li Koom Txoos thiaj muab hnub no tsa ua hnub tsuj xeeb niam Mab Liab yug.

Keeb kwm ua hmoov tsuj xeeb niam Mab Liab yug pib hauv tim 6 hauv Xis Lias thiab Pas Les Tis Nas teb.

Leej Ntshiab Tos Mas hais tias niam Mab Liab tus plig yog tus zoo nkauj tas nrho, niam Mab Lia blub cev yog lub cev ntshiab ntim Tswv Ntuj Leej Tub, thiab niam Mab Liab yog tus tau txiaj ntsim puv siab; mas ntiaj teb neeg thiaj sib koom nyob hauv niam Mab Liab lub txiaj ntsim. Niam Mab Liab koom nrog Huab Tais Tswv Ntuj ua txoj hauj lwm cawm neeg, yog li thiaj tsim nyog ua hmoov tsuj xeeb niam Mab Liab yug los.

 

Add new comment

8 + 0 =