LUB NTSIAB NTAWM KEV NTSEEG

Kev ntseeg txog Tswv Ntuj yog ntseeg txog Yes Xus Pleev, Huab Tais Yes Xus qhia peb sawv daws kom paub hwm lwm tus, paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab qhia peb tias cov ntseeg tsis yog cov tseem ceeb rau Tswv Ntuj, tab sis cov ntseeg yog cov tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim los yog tau paub Huab Tais Yes Xus thiab txaus siab muab Ntuj txiaj ntsim rau lwm tus.
Yes Xus lub Moo Zoo qhia kom paub tias Tswv Ntuj yog ‘kev nyiam’. Tswv Ntuj kev nyiam txhawb nqa txhua yam, Tswv Ntuj kev nyiam nyob hauv sawv daws;  yog txoj sia xyv fab hauv Tswv Ntuj.
Peb pom tias Huab Tais Ntuj tso Leej Tub nqes los qhia peb kom paub txog Tswv Ntuj kev nyiam, coj peb mus cuag Ntuj Ceeb Tsheej. Huab Tais Ntuj tso Leej Tub los tuag saum ntoo cuam kom peb dim ntawm kev txhaum. Leej Tub sawv rov qab thiab nce mus lawm saum Ntuj, kom peb muaj ‘kev vam khom’ txog txoj sia tshiab.
Huab Tais Yes Xus qhia peb kom muaj ‘kev ntseeg’. Kev ntseeg hloov tau txhua yam, kev ntseeg hloov peb txoj sia, kev ntseeg coj peb los khaub zig Tswv Ntuj, kev ntseeg ua kom peb muaj kev vam khom, kev ntseeg hloov peb txoj kev nyiam cuav mus rau kev nyiam tseeb. 
Li ntawd, peb txhob ntshai nrhiav kev ntseeg. Muaj ntau yam ua kom peb txoj kev ntseeg loj thiab ruaj khov : xws li nyob ze cov ntseeg thiab nrog lawv tham, nrog lawv sib hloov tswv yim txoj kev ntseeg, thov cov Leej Choj qhia yam peb tsis to taub.
Thaum peb sawv daws muaj kev ntseeg lawm, peb yuav tsum nquag thov Ntuj xws li peb nrog Tswv Ntuj tham. Peb txhob kaw peb lub siab, tab sis peb yuav qhib siab tos txais Tswv Ntuj los nrog peb tham, los nyob hauv peb. 
Peb yuav thov Ntuj li cas? Yog ib qho yooj yim, tsuas hais tias : 
“Tswv Ntuj! Koj nco txog kuv thiab”
“Huab Tais Yes Xus! Kuv ntseeg koj”
“Tswv Ntuj! Kuv xav muaj kev ntseeg, thov koj pab kuv”
Los yog hais zaj “Peb txiv nyob saum Ntuj”
Tej no yuav pab qhib peb lub siab tos txais thiab paub txog Tswv Ntuj.
Yog peb paub Tswv Ntuj lawm, peb txoj kev ntseeg yuav coj peb mus cuag lub tsev ntshiab, mus cuag cov ntseeg. Lub tsev ntshiab yog thaj chaw Huab Tais Yes Xus tsa los rau cov ntseeg tus ntsuj plig tau sib txoos. Nyob hauv, sawv daws yuav paub txog Tswv Ntuj nyob hauv Ntawv Moo Zoo, sawv daws yuav hnov Huab Tais Yes Xus lo lus qhia tawm hauv cov Leej Choj lub ncauj los.
Tswv Ntuj hlub peb thiab txhawj xeeb txog peb, Tswv Ntuj thiaj nrog peb nyob kom peb muaj kev ntseeg thiab kev vam khom mus li. 

 

Add new comment

3 + 7 =