Lub cail nruab xyoo

Hnub Chiv Tim 6 Lub 6 Hlis

Lub cail nruab xyoo

Mas Kos 14:13-15, 22-25

Hnub chiv no yog hnub nyoos hwm lub Cim yog. Lub Cim yug yog dab tsi? Ua cas peb ho ua hmoov nco txog?

Lub cim yug txhais tias Yes Xus lub cev thiab Yes Xus cov ntshav. Yes Xus lub cev kuv hais txog ntawm no muaj cov nqaij thiab cov ntshav. Muaj ob yam. Thov nej sawv daws nco ntsoov kom zoo. Tsis yog nqaij xwb. Muaj nqaij thiab ntshav.

Peb txais Yes Xus lub cev hauv lub thaij txi ntuj los peb hais “txais lub cim yug.” Vim tias lub thaj txi Ntuj yog kab ke tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv lub koom txoos Catholic txoj cai. Nyob hauv lub thaj txi Ntuj, txiv plig foom hmoov zoo rau lub ntsuav mov thiab cov cawv kom txia ua Yes Xus lub cev thiab cov ntshav rau peb tos txais, yug peb txoj sia, yug peb tus plig.

Vim li ntawd, lub thaj txi Ntuj yog kab ke tseem ceeb tshaj plaws. Peb yuav tsum tuaj koom kab ke txi Ntuj, tuaj mloog Ntuj lo lus, txais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav. Yog tsis muaj dej num tseem ceeb, thov caw nej sawv daws tuaj koom thaj txi Ntuj niaj hnub chiv. Thiab kev mus koom thaj txi Ntuj hnub chiv yog lub Koom Txoos Catholic txoj cai uas cov ntseeg yuav tsum ua. Qhov no yog lo lus teb tias ua cas peb ho ua hmoov nco txog lub Cim yug?

Nej sawv daws nco ntsoov tias Yes Xus hais rau peb cov neeg ntseeg sawv daws tias “Nej txais, qhov no yog kuv lub cev thiab kuv cov ntshav. Yog ntshav cog lus, uas yuav ntws los pab tsoom neeg.”

Thov nej sawv daws tuaj koom lub thaj txi Ntuj, tuaj txais lub Cim yug, thiab thov nej sawv daws noj qab nyob zoo mog.

Add new comment

1 + 0 =