LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB XEEB YES XUS RAU NIAM MAB LIAB

Peb ntseeg tias qhov Yes Xus xeeb los ua neeg tsis zoo li ib zeej tsoom neeg. Yes Xus xeeb los tsis yog poj niam thiab txiv neej pw ua ke. Yes Xus xeeb los vim Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig Ntshiab. Tswv Ntuj xaiv ib tug poj niam ua tus yug Yes Xus, tus ntawd yog Mab Liab. 
Peb paub tias txhua tus poj niam His Xas Lais yuav tsum yuav txiv thiab muaj me nyuam, mas sawv daws xav tias tus me nyuam yug los ntawd yuav yog Tswv Ntuj Leej Tub tsis tau. Yog tus twg tsis yuav txiv, mas luag tej yuav hais tias nws yog ib tug poj niam tsis zoo, thiaj tsis muaj txiv neej nyiam thiab xav yuav nws. Txog qhov kawg Tswv Ntuj tau xa nws Leej Tub nqes los ua neeg, tab sis Yes Xus nqes los ua neeg tsis yog zoo li qhov neeg xav. 
Tswv Ntuj tau xaiv ib tug poj niam uas yog neeg liaj neeg teb, tsis yog neeg nplua nuj. Yog Yos As Kis thiab As Nas tus ntxhais. Tus ntxhais ntawd siab zoo thiab nws tsis muab hlob, nws yog neeg ncaj ncees thiab hwm Tswv Ntuj zoo. Nws yog ib tug ntxhais uas nws xav tias nws yuav tsis yuav txiv, nws xav cev nws tus kheej ua hauj lwm nyob hauv tsev teev Ntuj, tus ntxhais ntawd yog Mab Liab. 
Nyob hauv Ntawv Ntshiab hais tias : muaj ib hnub, Tswv Ntuj xa nws tus Tshiab Nkas Nplias tuaj xa moo rau Mab Liab, kom Mab Liab paub txog Tswv Ntuj lub hom phiaj tias Mab Liab yuav xeeb tub. Tus me nyuam uas yuav yug los ntawd yog ib tug me nyuam tub, Mab Liab yuav tis nws npe hu ua Yes Xus. Mab Liab poob siab nthav thiab nws nug tus Tshiab tias : “Qhov no yuav tshwm sim tuaj zoo li cas, vim kuv cav tsis tau paub dua ib tug txiv neej.” Tus Tshiab hais tias : “koj txhob txhawj, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuas nqes los nyob saum koj”. Ces Mab Liab tsis ua xyem xyav ntxiv. Mab Liab tso txhua yam rau hauv Tswv Ntuj txhais tes, Mab Liab hais tias : “Kuv tus plig cav txog Huab Tais lub txiaj ntsim, kuv lub tswv yim hom khaj nyob hauv Tswv Ntuj tus cawm kuv.” 
Vim li no, peb thiaj ntseeg tias Mab Liab yog tus ntshiab huv, Leej Ntuj Plig Ntshiab thiaj xeeb los nyob hauv Mab Liab lub cev, ua kom Mab Liab lub cev xeeb tub zoo li lwm tus poj niam. Mab Liab yog tus poj niam ntshiab huv thiab tsis lo txhaum. Vim Mab Liab yog Yes Xus niam, Mab Liab tau txais lub txiaj ntsim loj tshaj lwm tus poj niam huv si, peb thiaj hais tias Mab Liab yog tus niam Siab Ntshiab thiaj nyob siab dua ib zeej tsoom poj niam. Qhov no thiaj yog qhov uas peb cov ntseeg Kav Tos Liv hwm Niam Mab Liab theem ob los ntawm Tswv Ntuj. Dhau ntawd peb cov neeg ntseeg Kav Tos Liv tseem ntseeg tias : Mab Liab yog tas ib zeej tsoom Leej Niam. Thaum peb txais lub Cim Ntxuav, mas yog lub cim tias peb yog Yes Xus kwv tij. Thaum Yes Xus raug ntsia saum Ntoo Cuam, Yes Xus tau hais rau Zam tias : “Nod, yog koj niam.” Thiab Yes Xus hais rau Niam Mab Liab tias : “Niam ! nod yog koj tus tub”. Peb ntseeg tias Leej Ntshiab Zam yog tus sawv cev ntawm peb sawv daws ib zeej tsoom neeg, ces Niam Mab Liab thiaj yog peb sawv daws niam. Dhau ntawm Niam Mab Liab lawm, peb kuj hu Yos Xes ua Yes Xus txiv. Vim Yos Xes thiab Mab Liab nkawd tau tu Yes Xus kom loj hlob nyob hauv ib tsev neeg ntshiab huv. Yos Xes thiab Mab Liab nkawd ua txhua yam raws Tswv Ntuj lub hom phiaj, nkawd tsis tau ua ywj nkawd siab raws li nkawd txoj kev xav. 

 

Add new comment

5 + 2 =