Kev tshwm sim los Ntuj cov lus qhia nyob qhov twg?

Nyob zoo os, nyob zoo tag dhro ib tsoom niam txiv kwv tij neeg tsa txhua leej txhua tus! Hnub no kuv xav qhia txog ib lo lus tseem ceeb tshaj, yog tias peb hu Tswv Ntuj cov lus thiab Nws cov lus qhia tias “revelation” ua yog lus As Kiv thiab การเผยแสดง lus Thaib. Lo lus no muaj lub ntsiab tias tej yam uas ua tau zoo siab heev los tej yam uas Tswv Ntuj qhia tib neeg txog txoj kev ua lub neej hauv Tswv Ntuj thiab ua lub neej muaj kev vam kev cia siab hauv Tswv Ntuj. Peb kawm Tswv Ntuj cov lus tau hauv Ntawv Ntshiab thiab ntawm kab lis kev cai hauv cov ntseeg Kas Tos Liv. Lo lus As Kiv hu tias “tradition” thiab lus thaib hu tias ธรรมประเพณี

Add new comment

1 + 0 =