Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 4 (Ten Comamdments)

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 4

 

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia qeb tim ob hais tias “Koj yuav hwm koj niam koj txiv.” Lo lus qhia no sawv daws to taub txog zoo lawm. Kuv xav tias yuav luag tas txhua haiv neeg qhia kom hwm niam hwm txiv, qhia kom paub niam txiv lub txiaj ntsim uas tau tu yus hlob. Tsis yog yus niam yus txiv uas yug yus xwb tseem yog niam qhuav txiv qhuav uas tu yus hlob thiab. Peb yuav tsum hwm lawv thiab. Thov kom peb hwm peb niam peb txiv raws li Tswv Ntuj lo lus qhia no.

Add new comment

14 + 6 =