Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 3 (Ten commandments)

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 3

 

Huab tias Ntuj Kaum lo lus qhia qib 3 koj yuav caiv Huab Tais Ntuj hnub.

Nyob hauv Ntawv Hauv Paus thaum Tswv Ntuj tsim lub ntiaj teb 7 hnub. Hnub tim 7 nws so. Thiab hnub no yogh nub ntshiab huv hnub zoo. Cov neeg Israel yuav tsum caiv Huab Tais Ntuj hnub no. Ua cas hnub no ho yogh nub so tsis pub ua hauj lwm? Yog cov neeg Israel ua hauj lwm txhua hnub, lawv tsis muaj sij hawm los teev Ntuj, los mloog Tswv Ntuj lo lus, los txais Ntuj lus. Qhov no muaj lub ntsiab tias neeg lub neej tsis ua hauj lwm xwb. Yuav tsum cav txog Tswv Ntuj tus pub ib puas tsav yam rau lawv. Yogh nub sawv saws ua Tswv Ntuj tsaug! Hnub no thiaj yog Huab Tais Ntuj hnub uas sawv daws yuav tsum caiv.

Add new comment

1 + 1 =