HNUB NCO TXOG COV NEEG DUA NRA (All Souls Day)

Koom Txoos Kav Tos Liv tshaj tias “Tsum muab siab saib xyuas tus neeg siav yuav tu kom nws ua lub neej nyob hauv kev muaj tsim thiab kev thaj yeeb. Cov txheeb ze yuav thov Ntuj rau nws, thiab pub lub Cim Ntshiab rau nws kom nws tau pom Tswv Ntuj tus muaj txoj sia nyob mus li.”

Thaum tus neeg ntseeg tuag lawm, yuav tu nws lub cev kom zoo vim peb ntseeg tias muaj ib hnub nws yuav sawv rov los. Ntawv Cog Lus Qub hais tias kev log ib tug neeg tuag yog txoj hauj lwm hauv kev khuv leej, yog kev hwm Tswv Ntuj tus me nyuam vim tib neeg yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub tuam tsev.

Nyob hauv tiam ob, cov neeg ntseeg pib ua kab ke nco txog cov dua nra tom qab peb hnub lawv coj tus tuag mus log tas thiab rov ua ib zaug thaug lub xyoo ncig los txog. Hos hnub tim 7, hnub tim 30 thiab 40 mas lawv yuav thov Ntuj thiab ua thaj txi Ntuj rau tus dua nra ntawd.

Xyoo 636, Tswv Qhia Is Xis Ntos hauv Xes Vis thiaj tsa txoj cai kom cov Txiv Twj Cuab ua thaj txi Ntuj rau cov dua nra nyob hauv Hnub Ob, tom qab Hnub Hwm Leej Ntuj Plig Ntshiab.

Txog xyoo 998, Leej Ntshiab Os Tis Los thiaj pib kab ke thov Ntuj rau cov ntsuj plig tseem nyob hauv teb chaws them txim rau hnub tim 2 lub 11 hlis.

Los txog tiam 13, Koom Txoos Kav Tos Liv hauv Los Mas thiaj tsa hnub tim 2 lub 11 hlis ua hnub nco txog cov neeg dua nra.

Xyoo 1748, Vaj Qhia Npes Nes Dis tim 14 tso cai rau tsoom Leej Choj hauv Xyis Pas Yas, Pos Tws Nkas thiab teb chaws sab As Mes Lis Kas naj ua thaj txi Ntuj nco txog cov neeg dua nra 3 lub Txoos. Xyoos 1915, Vaj Qhia Npes Nes Dis tim 15 mam tso cai rau txhua tus Leej Choj ua thaj txi Ntuj 3 lub Txoos tau.

Thawj thaj txi Ntuj yog ua raws li tus Leej Choj coj lub Txoos thov. Lub Txoos tim 2 yog ua pub rau cov nyob hauv teb chaws them txim, thiab lub Txoos tim 3 yog ua raws li Vaj Qhia cov lus.

Nyob hauv lub Txoos nco txog cov neeg dua nra mas Leej Choj yuav hnav tsho tshaj sab tsos xiav liab tseb, txhais txog kev them txim thiab vam khom txog kev sawv rov los.

Nyob hauv lub ntees, yuav nco txog Huab Tais Yes Xus txoj kev tuag thiab sawv rov los. Vim cov dua nra sawv daws vam khom tias lawv yuav nrog Huab Tais Yes Xus sawv rov los ua ke. Cov nkauj qhua txog Tswv Ntuj mas tsum hu cov nkauj hais txog kev ntseeg thiab kev vam khom txog kev sawv rov los, xws li zaj nkauj tias : Vim peb ntseeg tias Yes Xus tuag thiab sawv rov los. Peb kuj tso siab tias cov neeg mus pw tsaug zog nyob hauv Yes Xus, mas Tswv Ntuj yuav coj lawv mus nrog nws nyob. Sawv daws tuag nyob hauv As Das, tab sis sawv daws yuav ciaj rov los nyob hauv Leej Pleev. (1TXLN4:14, 1KLN15:22)

Vim peb ntseeg li ntawd, peb thiaj muaj cuab kav nrog Leej Choj thov Ntuj tias : “Leej Txiv Tswv Ntuj, koj ua siab zoo mloog peb thov koj mog ! Peb thov koj ua kom peb ntseeg khov zuj zus thiab koj Leej Tub sawv hauv cov tub tuag rov los. Ces peb thiaj yuav tso siab khov dua tias peb cov neeg tso ntiaj teb no tseg lawm yuav sawv rov los xws li koj Leej Tub. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev. Ua li

Nyob hauv zaj nyeem Ib; yog tsab ntawv tus hauv paus xa lus Paj Lug sau rau cov ntseeg hauv Los Mas qhia peb tias : Tswv Ntuj nyiam peb thiab saib xyuas peb txoj sia. Li ntawd, peb thiaj vam khom tias peb yuav dim ntawm txoj kev ua qhev thiab txoj kev ploj, peb tso siab tias peb yuav tau kev twj lij mus hauv Tswv Ntuj tsoom tub ki lub hwj chim. (LM8:21)

Nyob hauv zaj Nkauj Paj Nruag 23, Tswv Ntuj yog tus Zoo Tswv Zov Yaj. Peb yuav tso siab tias Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab khuv leej yuav nrog peb mus li.

Ntawv Moo Zoo hauv hnub nco txog cov neeg dua nra qhia peb tias Ntuj lub Ceeb Tsheej yog peb Leej Txiv Tswv Ntuj lub tsev, Huab Tais Yes Xus tab tom npaj ib chav tos peb nyob hauv peb Leej Txiv lub tsev. (Z14:1-6)

Thaum peb txais Yes Xus lub cev thiab cov ntshav tas, peb yuav thov Ntuj tias : “Huab Tais Tswv Ntuj, peb nyuam qhuav ua lub Cim Ntshiab nco txog lub Txiaj Ntsiam Hla. Peb tau ua lub Cim Ntshiab no vim peb xav thov koj rau peb cov neeg tso ntiaj teb no tseg. Peb thov koj qhib qhov rooj txais peb cov neeg ncaim ntawm peb kom lawv los nyob txawm koj tsev ci ntsa iab thiab nyob nyab xeeb. Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev. Ua li.”

Add new comment

4 + 3 =