Hnub Chiv Tim 4 Lub 4 Hlis 2021

Hnub Chiv Tim 4 Lub 4 Hlis 2021

Lub Caij Hla

Zam Ntawv Moo Zoo 20:1-9

Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws. Zoo siab kawg uas hnub no peb zoo tswv zov yaj rov qab los tshaj rau nej sawv daws tias “Huab Tais Yes Xus sawv rov los lawm” “As Les Lus Yas!” kuv lub npe hu tias Leej Tij Mongkol Wongwai, OMI.

Yes Xus sawv rov los yog peb kev ntseeg thiab kev cia siab tias peb yuav sawv rov los raws li nws. Peb xav tias kev tuag tsis yog qhov chaw uas peb txoj sia tas. Cov thwj tim tsis pom Yes Xus lub cev. Lawv xav tias muaj qee leej coj nws lub cev mus tso lawm. Hauv lub ntxa tsis muaj Huab Tais Yes Xus. Qho tseeb qhia dab tsis rau peb? Xws li yav tas los, lub ntxa muaj lub ntsiab hais tias peb tsis muaj txoj sia nyob mus li. Txhua leej txhua tus yuav tuag. Tab sis lub ntxa no uas tsis muaj Huab Tais Yes Yus lub cev lawm muaj lub cim tias kev tuag tsis yog qho chaw uas nws txoj sia tas. Tswv Ntuj muaj hwj chim ua nws sawv rov los, Tswv Ntuj muaj hwj chim tshaj dua kev tuag.

Peb yuav tsum muaj zoo siab, peb yuav tsum muaj kev kaj siab. Huav lub thaj txi Ntuj peb tshaj tias “Huab Tais Yes Xus sawv rov los lawm, Alleluia Alleluia!” Lo lus Alleluia los Hallelujah muaj lub ntsiab tias “qhuas txog Tswv Ntuj” los “cav txog Tswv Ntuj.” Peb cav txog Tswv Ntuj uas nws hlub peb, uas nws muab rau peb txoj kev zoo, txoj kev ncaj ncees. Vim li ntawd, lub caij hla thiaj tseem ceeb tshaj plaws huav lub Koom Txoom Kas Tos Liv, tseem ceeb dua lub caij Yes Xus yog los los Christmas.

Raws li cov thwj tim, tej zaum, peb tseem tsis tau to taub tias Tswv Ntuj hlub peb zoo li cas. Tab sis, thov peb ntseeg, ces peb yuav to taub zuj zus. Vim tias Tswv tsis tso peb tseg. Nws nrog peb nyob. Vim nws sawv rov los, peb thiaj tso siab tias nws pub txoj sia rau peb tau. Nws sawv rov los huav peb lub neej, hauv peb txoj sia lawm. Thov sawv daws muaj kev siab kaj lug noj qab nyob zoo nyob mus li.

Huab Tais Yes Xus sawv rov los lawm, Alleluia Alleluia!

Add new comment

1 + 0 =