Hnub Chiv Tim 26 Lub 9 Hlis 2021 (26th Sunday Ordinary Time Homely)

Hnub Chiv Tim 26 Lub 9 Hlis 2021

Lub caij nyob nruab xyoo

Mas Kos 9:38-43, 45, 47-48

Muaj ib tug neeg tuav txog Yes Xus lub npe ntiab cov Dab phem yam no ua rau Yes Xus cov thwj tim tsis txaus siab vim lawv xav tias tus no tsis yog lawv pab tsis yog lawv cov. Lawv thiaj tsis pub cia nws ntiab dab li no. thiab ntau yam uas tuav txog Yes Xus lub npe. Peb pom tias kev sib faib ua pab ua pawg muaj nyob hauv Yes Xus pab thwj tim. Tab sis Yes Xus tau muaj lus qhia tseem ceeb rau lawv tias “nej txhob txwv nws, leej twg tsis tiv peb, mas nws nrog peb. Qhov no muaj lub ntsiab. Tsis yog Yes Xus cov thwj tim xwb uas tau txais koob hmoov thiab ua tau hwj huam yees ntxwv. Lwm tus kuj tau txais koob hmoov thiab. Muaj tseeb tiag uas Tswv Ntuj xaiv qee leej los tshaj ntuj lus zoo li Yes Xus. Ib yam li cov txiv plig, cov Leej Phauj Leej tij. Tswv Ntuj tseem hu cov neeg ntseeg txhua leej txhua tus muaj cai los tshaj ntuj lus tib si.

Qhov tseeb tiag Yes Xus tsis tau faib kev ntseeg hauv pawg ntseeg Yes Xus tsis tau xav kom sawv daws los ua lib pawg nyob ntawm nws xub ntiag. Lawv txawm ntseeg txog kev teev hawm twg los thov kom tuav txog Tswv Ntuj lub npe, ces txaus lawm. Vim qhov no txhais tias nws ntseeg txog Tswv Ntuj. Lawv txawm yog pawg ntseeg twg los Tswv Ntuj yeej pub nws lub txiaj tsim rau lawv vim lawv ua zoo. Thiab Tswv Ntuj yog tus zoo yog qhov zoo. Yes Xus hais tias tsis muaj ib tug neeg ua hwj huam yees ntxwv vim kuv lub npe thiab hais phem txog kuv ua ke tsis tau.

Lub sij hawm uas muaj kab mob covid 19 no, peb mus koom thaj txi Ntuj tsis tau, peb mus koom cav txog Tswv Ntuj ua ke tsis tau los thov kom peb tuav txog Tswv Ntuj lub npe thiab cov txog Tswv Ntuj nyob hauv peb vaij peb tsev, hauv peb teb tsis tu ncua mog.

Thov Tswv Ntuj foom koob hmoov rau nej sawv daws!

Add new comment

3 + 5 =