Hnub Chiv Tim 24 Lub 10 Hlis 2021 (30th Sunday Ordinary Time Homely)

Hnub Chiv Tim 24 Lub 10 Hlis 2021

Lub caij nruab xyoo

Mas Kos 10: 46-52

“Yes Xus, Das Vis leej tub, thov koj khuv leej kuv mas!"

Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neeg tsa txhua leej txhua tus...

Hnub no Huab Tais Yes Xus kho ib tug dig muag hu ua Npas Tis Mes. Nws pom tsis tau. Nws hnov tau xwb. Ntau zaum, peb lub neej kuj yog ib yam li Naps Tis Mes lub neej. Peb muaj qhov muag tab sis pom tsis tau. Peb pom tsis tau txoj kev zoo uas peb tab tom mus kev, peb pom tsis tau txoj kev ua peb lub neej tab tom taug kev. yog qhov muag raug mob, peb kuj muaj tshuaj kho qhov muag ntawd. Tab sis thaum lub siab lub ntsws muaj mob, pom tsis tau, peb siv tshuaj dab tsi los kho peb lub siab lub ntsws ntawd, peb yuav kho li cas?

Npas Tis Mes yog yus piv ntxwv zoo rau peb. Nws paub tias tsis muaj tshuaj dab tsi hauv niaj teb no yuav kho nws qhov muag kom zoo tuaj lawm. Tsis muaj tus kws kho mob twg yuav kho nws kom zoo lawm. Nws pab nws tus kheej tsis tau. Nws thiaj zaum tom ntug kev tos txais Tswv Ntuj tuaj pab, nws, tos txais Tswv Ntuj tuaj cawm nws ntawm kev dig muag no.

koj xav kom kuv ua dab tsi rau koj? kuv thov koj ua kom kuv rov tau pom kev! Koj mus, koj lub siab ntseeg cawm koj lawm. qhov no yog Yes Xus lo lus teb rau  Npas Tis Mes. Nws hu Yes Xus, nws thov Yes Xus khuv leej nws. Nws xav pom, nws xav muaj kev cia, nws xav pom txoj kev kaj lug. Yes Xus kuj ua nws pom thiab ntsib txoj kev kaj lug.

Peb cov neeg ntseeg yuav tsum ua li no thiab. Peb yuav tsum thov Ntuj pab peb ua kom peb muaj txoj kev kaj lug, pom txoj kev uas peb tab tom taug kev, thiab thov Tswv Ntuj tsis tso peb pov tseg. Thov nws nrog peb nyob mus li os. nyob zoo.

Add new comment

2 + 1 =