Hnub Chiv Tim 19 Lub 9 Hlis 2021 (Homely 25th Sunday Ordinary Time)

Hnub Chiv Tim 19 Lub 9 Hlis 2021

Lub caij nyob nruab xyoo

Mas Kos 9:30-37

Nej leej twg xav ua tus thawj mas nws yuav ua tus tuaj tom tw, nws yuav ua sawv daws tus tub txib.

Nyob zoo…

Hnub chiv no Yes Xus qhia txog tus thawj tus muaj hwj chim nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag zoo li cas? Raws li tib neeg pom cov thawj coj loj chim yog mas cov neeg muaj txawj ntse cov neeg nplua nug, muaj hwj chim, muaj suab muaj npe, sawv daws saib tau nws, qhuas txog nws. Cov neeg zoo li no tsis nyog ua cav thawj coj. Tus neeg zoo li no yog Yes Xus cov thwj tim tab tom cav txog, tab tom nhriav. Vim lawv xav tias tus neeg no yuav tau txais lub hwj chim loj tshaj plaws.

Tab sis Yes Xus teb rau lawv yog txawm ntawm lawv xav. Tus yuav ua tus thawj coj no mas nws yuav ua sawv daws tus tub txib, ua hauj lwm pab luag lwm tus.

Yes Xus qhia kom pom tseeb, nws coj ib tug me nyuam los rau lawv pom thiab hais tias leej twg txais cov me nyuam no ib tug vim kuv lub npe, mas tus ntawd kuj yog txais kuv thiab txais tus xa kuv tuaj. Tus ntawd thiaj yog tus thawj coj loj dua sawv daws.

Ua cas ho yog cov me nyuam? Vim tias cov me nyuam nyob ntawm haiv neeg Israel yog cov tib neeg uas tsis tseem ceeb, tsis muaj nqes thiab lawv tsia tsis pom. Vim li ntawd kev tos txais cov me nyuam yog kev pab cov neeg tsis muaj nqes hauv haiv neeg. Cov ua thawj coj nyob hauv Tswv Ntuj yog cov neeg no. Lawv pab co me nyuam thiab cov neeg tsis muaj nqes no, zoo li lawv pab Tswv Ntuj thiab tos txais Tswv Ntuj los nyob hauv lawv lub neej. Lub Koom Txoos Catholic yam li Vaj Qhia, cov Tswv Qhia, cov txiv plig, cov Leej Phauj thiab Leej Tij thiab cov xwb hwb qhia Ntuj kev txais thiab cov ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm yuav tsum ua sawv daws tus tub txib.

Thov kom peb muaj zog ua Tswv Ntuj tus tub txib tshaj Ntuj lo lus ntxiv mus os!

 

Add new comment

15 + 0 =