Hnub Chiv Tim 18 Lub 4 Hlis 2021

Hnub Chiv Tim 18 Lub 4 Hlis 2021

Lub Caij Hla

Lus Kas Ntawv Moo Zoo 24:35-48

 

Hnub no yog ib zaug uas Huab Tais tawm tuaj ntsib cov thwj tim. Nws thov lawv muaj kev kaj lug hauv lawv lub siab lub ntsws. Tam sim mas, yav dhau los tsis muaj leej twg tau pom ib tug neeg sawv rov los ntawm kev tuag. Lawv ntshai tiag tiag. Tab sis, Zam qhia kom tseeb rau peb tias Yes Xus tsis yog ib tug dab. Yes Xus kuj hais tias “Cov dab tsis muaj nqaij muaj txha.” Dhau li ntawd, Yes Yus tshaib plab, nws thiaj li thov mov noj. Lawv thiaj muab nqaij ntses rau nws noj nyob ntawm lawv xub ntiag.

Tas txhia yam Zam ntawv moo zoo hais txog ntawm no xav qhia rau peb tias lub neej tom qab tuag, lub neej tom qab sawv rov los yog zoo li cas. Peb yuav tau tshaib plab, peb yuav tau noj mov, peb yuav tau sib tham. Thov peb ntseeg Tswv Ntuj lo lus, thov peb ntseeg Ntawv Moo Zoo.

Dhau li ntawd, Yes Xus xav xa cov thwj tim mus tshaj txpk lev tig los yuav lub siab tshiab, tshaj rau tas txhia haiv neeg kom lawv tuaj ntsib Yes Xus nyob hauv cov neeg ntseeg. Lawv yuav ua neeg raws li Yes Xus cov lus qhia. Lawv yuav muaj kev ntseeg, muaj lub neej tshiab hauv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Thaum peb coj cov tsis tau ntseeg txog Yes Xus tuaj txawj Nws lub npe, thov peb rau siab huav Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Tswv Ntuj lub suab yuav tshoj lawv siab kom lawv pom Tswv Ntuj thiab ntseeg txog Tswv Ntuj.

Thov Ntuj qhib peb lub tswv tim kom peb to taub, kom peb pom thiab ntseeg txog Tswv Ntuj tshaj dua li qub. Thov peb sawv daws nyob kaj lug!

Add new comment

4 + 2 =