Hnub Chiv Tim 17 Lub 10 Hlis 2021 (29th Sunday of Ordinary time)

Hnub Chiv Tim 17 Lub 10 Hlis 2021

Mas Kos 10:35-45

Ua cas coob leej xav ua tus thawj coj, ua tus thawj coj hauv zos, ua tus thawj coj hauv nroog, tus thawj coj hauv teb chaw los sis tus thawj coj hauv niaj teb no? thaum tau ua tus coj lawm yam ua tus coj xav tias nws yuav tau txais yog tus muaj hwj chim, muaj koob meej, muaj suab muaj npe, muaj cai hais kom lawv ua raws li, hais kom tib neeg los tsob hwb nws. Tab sis thaum yus xaiv tus thawj yus xav kom nws los pab yus, lost sob hwb yus, tej yam uas yus ua tsis tau, yus tsis muaj cai ua. Tsis muaj leej tug xaiv tus thawj coj los ua yus tus kav yus, los txib yus, puas yog os? Nej sim saib peb tus thawj coj hauv teb chaws niaj hnub nyem ib yam li thaib teb!

Yes Xus thiaj li tseem ceeb txoj zaj no hais qhia rau nws cov thwj tim. Vim lawv tab tom xav li no thiab. Yas Kos thiab Zam xav zaum ntawm Yes Xus sab xis thiab zaj laug hauv Yes Xus lub hwj chim. Thiab lwm tus thwj tim tsis rau siab vim lawv kuj xav zaum sab xis thiab sab laug thiab.

Yes Xus thaij li hais tias leej twg xav ua tus loj, yuav tsum ua tus tub txib ib yam li Leej neeg tus tub nws kuj tsis tuaj kom sawv daws tsob hwb nws, tab sis nws tuaj tsob hwb sawv daws, tuaj pab sawv daws.

Kev ua tus thawj coj tsis tau yuav muaj hwj chim nyob hauv sawv daws, tsis tau muaj hwj chim nyob hauv sawv daws tab tsis muaj lub siab hlub neeg tsob hwb sawv daws kuj ua tus thawj coj loj hauv Tswv Ntuj lub xub ntiag tau.

Kuv thov muab siab txhawb cov thawj coj txhua txhua tus paub pab thiab tsob hwb sawv daws tsis tu ncua zoo li Yes Xus qhia rau peb hnub no mog!

Add new comment

2 + 1 =