Hnub Chiv Tim 12 Lub 9 Hlis Ntuj 2021(Homely 24th Week of Ordinary Time)

Hnub Chiv Tim 12 Lub 9 Hlis Ntuj 2021

Lub caij nyob nruab xyoo

Mas Kos 8:27-35

“Leej twg xav lawv kuv qab nws yuav tsis txhob nco txog nws. Nws yuav kwv nws tus ntoo cuam, nws yuav lawv kuv qab.”

Nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neeg tsa hmov thiab tshua…

Hnub chiv no Huab Tais Yes Xus nug ib lo lus nug tseem ceeb tshaj rau cov thwj tim thiab rau peb cov neeg ntseeg sawv daws tias “Tsoom sid lawv hais tias kuv yog leej twg, ces nej neb, Nej hais tias kuv yog leej twg?” Pob Zeb us tus piv ntxwv txais nkauj tias “Koj yog Leej Pleev.” Huab Tais Yes Xus rau peb txhua leej txhua tus yog leej twg? Kuv tsis teb, kuv thov kom nej sawv daws teb nej tus kheej xwb. Nej teb nej os.

Kuv xav hais txog cov lus uas Yes Xus hais tias “Tus xav cawm nws txoj sia, nws ua nws txoj sia plog. Hos tus ua nws txoj sia ploj yog vim kuv thiab vim lub Moo Zoo, mas nws yuav cawm nws txoj sia.” Cov lus qhia no xaus tas nrho kev ua raws li Yes Xus. Peb cov neeg ntseeg Catholic yuav tsum npaj peb tus kheej rau Yes Xus thiab lub Moo Zoo, txawm tias ib hnub peb txoj sia yuav plog vim lub Moo Zoo. Ua raws Yes Xus lub Moo Zoo los Tswv Ntuj lub Moo Zoo tsis yooj yim. Yuav tsum muaj teeb meem, yuav tsum muaj kev nyuaj. Tab sis, Tswv Ntuj yuav muab zog rau peb taug kev ntxiv mus, nws tsis tso peb tseg. Tswv Ntuj yuav cawm peb txoj sia.

Ua li ntawd, txhua hnub peb yuav tsum nhriav Tswv Ntuj kev xav tsis tu ncua. Peb yuav tsum nhriav vim tias Tswv Ntuj tsis xav li peb tib neeg xav. Zoo li Huab Tais Yes Xus cem Pob Zeb tias “Koj tsis xav li Tswv Ntuj xav. Koj xav li neeg xav xwb.” Vim Pob Zeb tsis to haub yam uas Yes Xus hais txog. Peb yuav tsum teev Ntuj thiab thov Ntuj pab peb, qhib peb lub siab lub ntsws, qhib peb tswv yim ua kom peb to taub Tswv Ntuj lo lus uas hais rau peb txhua txhua hnub.

Thov kom kwv tij Hmoob sawv daws sib nyiam sib hlub nyob mus li, thiab thov kom Tswv Ntuj foom koob foom hmoov rau nej sawv daws. Nyob zoo!

Add new comment

1 + 7 =