Hnub Chiv Tim 11 Lub 4 Hlis 2021

Hnub Chiv Tim 11 Lub 4 Hlis 2021

Lub Caij Hla

Zam Ntawv Moo Zoo 20:19-31

 

Yes Xus hais rau cov thwj tim tias “Nej nyob kaj lug!” Cov thwj tim tab tom nyob nruab nrab kev ntshai kev kub ntxhov. Lawv ntshai cov Yus Das tuaj tuav nkaus lawv. Sawv daws ntshai tiag tiag! Tab sim mas, Yes Xus nplig lawv tias “Nej nyob kaj lug.”

Tej zaum, thaum peb muaj teeb meem, peb kev ntseeg raug ntxias, peb tsis paub yuav ua dab tsis lawm, peb tsis nco qab Tswv Ntuj lawm. Txhob tso peb kev ntseeg zoo li Tos Mas tias nws tsis ntseeg li, thaum nws tsis pom lub qhov uas luag ntsia nyob hauv nws txhais tes, thaum nws tsis tau cev nws txhais tes rau hauv Yes Xus sab hauv siab. Txhob ua neeg zoo li ntawd. Tos Mas qhia peb lawm hais tias peb yuav tsum muaj kev ntseeg. Thiab peb yuav tsum tshaj ib yam li Tos Mas tias Yes Xus, koj yog kuv tus Huab Tais, Kuv tus Tswv Ntuj!

Thaum Tos Mas ntsib Yes Xus, nws nyob kaj lug lawm. Nws lub siab muaj kev ntseeg, kev kaj lug nyob mus li. Ces, nws txais Leej Tswv Yim Ntshiab thaum Yes Xus tshuab pa rau saum cov thwj tim.

Zoo li peb cov neeg ntseeg sawv daws, peb txais Leej Tswv Yim Ntshiab lawm thaum peb txais lub cim Ntxuav, thaum peb ua neeg raws li Yes Xus cov lus qhia. Nws pab peb ua peb muaj kev kaj siab hauv lub neeg, hauv lub siab lub ntsws.

Yes Xus sawv rov qab los lawm, Thov nej sawv daws nyob kaj lug! Alleluia!

Add new comment

11 + 6 =