11 YAM UAS PEB YUAV TSUM KAWM NYOB HAUV NTAWV NTSHIAB (2)

 (6) Pub lub tswv yim thoob tsib.
“Xas Los Moos cov Paj Lug, Xas Los Moos yog Das Vis leej tub. Yog ib tug vaj His Xas Lais. Xas Los Moos cov Paj Lug ua kom neeg paub kev thoob tsib thiab paub txoj cai. Ua kom to taub cov lus tob. (CPL 1 : 1 – 2)
Nyob hauv phau ntawv Cov Paj Lug, mas qhia kom peb paub txog neeg lub tswv yim ntse thiab thoob tsib ib yam li lwm phau ntawv thiab. Yam li nyob hauv Kos Lis Nthos tsab ib zaj 2, qib 10 txog qib 16 tau hais tias : Tswv Ntuj tau qhia kom peb paub txog Yes Xus lub siab nyob hauv Ntawv Ntshiab thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab. Yog peb xav paub tias Huab Tais Yes Xus ua dab tsi, mas peb yuav mus nyeem nyob hauv Ntawv Ntshiab. Peb yuav nquag nyeem Ntawv Ntshiab, vim Ntawv Ntshiab muaj Tswv Ntuj cov lus thiab lub tswv yim thoob tsib nyob haud.
(7) Ua kom muaj kev ntseeg.
Vim li ntawd, kev ntseeg los yog ntawm kev mloog thiab kev hnov Tswv Ntuj cov lus. Yog peb tsis muaj kev ntseeg thiab peb ua xyem xyav txog peb tus kheej, mas txhais tias peb ntsib teeb meem ntawm kev ntseeg ntag. Ces peb yuav mus nrhiav kev ntseeg nyob qhov twg ? Peb yuav nrhiav tau kev ntseeg nyob hauv Ntawv Ntshiab, vim Ntawv Ntshiab yog qhov pib peb txoj kev ntseeg. Yog peb nquag nyeem Ntawv Ntshiab thiab xav tswv yim, mas peb txoj kev ntseeg yuav loj hlob thiab ruaj khov tau. Tsim nyog peb yuav siv sij hawm los nyeem Ntawv Ntshiab kom ntxaws thiab pab txhawb nqa peb txoj kev ntseeg, ces peb txoj kev ua xyem xyav, kev ntshai thiab kev raug sim siab thiaj yuav ploj mus. Vim peb muaj Tswv Ntuj cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab pab peb ua siab loj thiab txhawb peb.
(8) Ua kom mus txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.
Yes Xus tau ua lwm cov Cim ntau nyob ntawm cov Thwj Tim xub ntiag, uas tsis tau muab sau tseg nyob hauv phau ntawv no. Tau muab cov Cim no sau tseg kom nej ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Nej ntseeg ces nej yuav muaj txoj sia nyob hauv nws lub npe. (Z 20 : 30 – 31)
Cov lus no yog cov lus txhawb peb lub zog tau zoo heev. Zam tau hais tias yog vim li cas nws thiaj sau nws phau ntawv Moo Zoo ? Kuj yog vim Zam xav kom peb ntseeg tias Yes Xus yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub. Peb txhua tus muaj txoj sia nyob hauv Yes Xus. Ntawv Ntshiab tsis yog cov ntawv kws txuj sau thiab tsis yog liv xwm los ntawv lom zem, tab sis Ntawv Ntshiab yog ib phau ntawv uas peb nyeem lawm nws ntxiv tswv yim rau peb, yog ib phau ntawv muaj kev ntseeg thiab kev tso siab zoo heev. Yog peb tau nyeem lawm, peb yuav kev ntseeg txog Yes Xus ruaj khov, thiab peb txoj kev ntseeg yuav coj peb mus txog txoj sia nyob mus li.
(9) Qhia txog lub neej txoj sia.
Txhua yam xwm tshwm sim rau Yes Xus cov Thwj Tim, kuj yog ib tug piv txwv qhia peb. Lawv muab sau cia ua tej zaj qhuab qhia peb, vim yuav txog lub caij uas ntiaj teb kawg. (1KLN 10 : 11)
Cov His Xas Lais sau tej zaj no tseg nyob hauv Ntawv Cog Qub Lus, kom tsoom pej xeem tau paub txog cov xwm tshwm sim yav tag los. Thaum cov His Xas Lais pom tej zaj no, mas yuav tsis coj lawv mus ua yuam kev. Cov neeg txawj ntse, mas lawv yuav kawm txhua yam los ntawm cov neeg yuam kev. Peb kuj yuav paub tej yam zoo zoo los ntawm cov neeg zoo uas sau muaj nyob hauv Ntawv Ntshiab thiab.
(10) Qhia txog kev zoo siab hom khaj.
Kuv sau tej zaj no rau nej, yog txhais tias kuv txoj kev zoo siab tiav lawm. (1Z 1 : 1 – 4) Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo siab cuag qhov peb tau kawm Tswv Ntuj cov lus thiab kev tso siab rau Tswv Ntuj. Thov kom kev zoo siab nyob ntiaj teb no zoo li nyob saum ntuj. Tus Tswv Ntuj muaj hwm huam ua hauj lwm nyob hauv peb, nws ua ntau tshaj qhov peb thov, thiab qhov peb xav tau. (EFX 3 : 20) Peb siv lub dag zog, siv peb lub sij hawm mus khwv, vim peb xav kom peb tau me ntsis nyiaj. Yog tias peb ntseeg thiab siv peb lub sij hawm los mus nyeem Ntawv Ntshiab, mas nws yuav muaj nuj nqis heev rau peb, vim cov nyiaj peb khwv tau los, nyob tsis ntev thiab nws txawj tag. Tab sis cov txiaj ntsim uas peb tau txais ntawm Tswv Ntuj los, nws tsis txawj tag thiab nws yog txoj sia nyob mus li.
(11) Tau txais txiaj ntsim.
Kev zoo siab thov kom muaj rau nej cov tau nyeem thiab tau hnov, ces kom nej coj mus ua raws, vim lub caij ntiaj teb kawg twb ze zuj zus lwm.
Zam tau sau nws phau ntawv Moo Zoo, yog vim nws xav kom peb ntseeg txog Yes Xus. Zam thawj tsab ntawv mas hais txog kev zoo siab xwb. Li ntawd, Ntawv Ntshiab thiaj yog ib feem ntawm cov neeg ntseeg lub neej. Ces phim cov neeg ntseeg yuav nquag nyeem Ntawv Ntshiab thiab txawj xav tswv yim, kom lawv lub siab yuav loj hlob nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Cov neeg ntseeg yuav ua Leej Pleev thwj tim, lub neej yuav vam meej thiab zoo siab tshaj Yes Xus lub Moo Zoo.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 9 =