“Ntawv Ntshiab yog dab tsi ?”

Nyob zoo os, nyob zoo tag dhro ib tsoom niam txiv kwv tij neeg tsa txhua leej txhua tus! Hnub no kuv xav teb lus nug tias “Ntawv Ntshiab yog dab tsi?”  

Ntawv Ntshiab yog cov phau ntawv muaj xya caum peb daim. Muaj plaub caug rau daim hauv Ntawv cog lus qub, thiab muaj nees kaum xya daim hauv Ntawv cog lus tshiab. Muaj tus sau coob leeg tiag tiag. Tswv Ntuj yog tus ua cov sau ntawv ntshiab no. Tswv Ntuj tshoj lawv siab kom lawv sau cov lus qhia, cov kev txuj kev cai, thiab cov lus tseem ceeb rau cov Israel thiab cov neeg ntseeg. Peb hu cov ntawv no “Ntshiab” vim peb ntseeg tias Tswv Ntuj lub suab tshoj cov sau ntawv siab. Cov lus qhia los ntawm Tswv Ntuj, ua li ntawd nws thiaj li ntshiab.

Add new comment

1 + 2 =